Enligt en undersökning opinionsinstitutet Skop tagit gjort på uppdrag av Hem & Hyra har 14 procent av de som bor i hyresrätt någon gång varit rädd för en granne. Andelen för kvinnor är nästan dubbelt så hög som hos män.

14 procent skulle motsvara ungefär 400 000 hyresgäster. Medan lite drygt var tionde man har varit rädd för en granne, är andelen bland kvinnor 18 procent.

När det gäller åldersgrupper är de äldsta och de yngsta mest oberörda. De flesta hyresgäster som är rädda för en granne är i medelåldern och synnerhet de som bor i en storstad.

Enligt Eleonore Lind, samtalsterapeut ofta anlitad som professionell medlare mellan grannar som hamnat i konflikt med varandra, ligger just rädsla överraskande ofta till grund för mer komplicerade tvister som kan gå så långt som till domstol.

Samhälle i förändring

Vidare menar hon att ett samhälle i ständig förändring där vi bor tätare och tätare inpå varandra är en av förklaringarna till att rädsla uppstår i vardagen.

– Det som är annorlunda blir vi oftast först rädda för, tills vi lärt känna det. Det är en naturlig reaktion att bli rädd när olika beteenden krockar och man inte förstår varandra.

Could not load the poll.