➤ Ett flertal undersökningar under det senaste året visar att kvinnors frihet har inskränkts kraftigt.

Enligt en undersökning Demoskop gjort för Expressens räkning uppger nästan hälften av de 2 029 tillfrågade att de begränsas på grund av risken att bli utsatt för övergrepp. En lika stor andel uppger även att de undviker att röra sig i miljöer som skogsstigar eller avskilda cykelvägar.

– När det gäller sexuella trakasserier, förutom att män måste sluta med det, har vi en plikt att bygga bort otrygga miljöer. Undersökningar visar till exempel att lampor är en jätteviktig faktor för trygghet. Små saker i den fysiska miljön påverkar kvinnor radikalt, så pass att vi begränsar vårt tillträde till det offentliga rummet som ska vara alla människors rätt, säger Banar Sabet (C) som menar att lösningen är så kallad feministisk stadsplanering.

I den senaste nationella trygghetsundersökningen som släpptes nyligen gick samtliga kurvor uppåt och brott mot privatpersoner ligger på rekordnivåer. I den uppgav 31 procent av kvinnorna att de känner sig otrygga och sexbrott var en av de kategorier som ökar mest. 14 procent av kvinnor i åldrarna 16-24 uppger sig ha utsatts för någon typ av sexbrott under 2016 och på fyra år har sexbrotten tredubblats.

I april visade ännu en undersökning på kvinnors minskade frihet där var femte uppgav att de avstått från att gå ut på kvällen på grund av risken för överfall.