Efter omfattande fusk, bedrägerier och grov brottslighet bland företag som fått förtroendet att utföra hemtjänst åt gamla och sjuka i kommunerna har ny lagstiftning med bland annat särskild tillståndsplikt införts. En genomgång visar att vart tionde företag i branschen varit oseriöst eller kriminellt och därför inte beviljats tillstånd.

Förra året uppmärksammades bland annat den omfattande så kallade Jomehärvan i Södertälje. Hemtjänstföretaget Jome i Södertälje i regi av personer med invandrarbakgrund hade tillskansat sig miljoner av skattebetalarnas pengar för hemtjänst som aldrig utförts. Flera andra liknande härvor har rullats upp.

Som ett resultat av att hemtjänstverksamheten lockat till sig kriminella och fuskande aktörer infördes från årsskiftet en ny lag som stipulerar att företag som vill bedriva hemtjänst måste ha särskilt tillstånd för detta och för att erhålla ett sådant genomförs en granskning av företaget.

Det visar sig nu efter en genomgång av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att vart tionde hemtjänstföretag haft allvarliga brister i utförandet av tjänsterna och/eller ägnat sig åt ekonomisk brottslighet och därför inte beviljats det nya tillståndet. Bedrägerier har också förekommit där aktörer utgett sig för att ha vårdutbildning med hjälp av falska sköterskelegitimationer.

Ett stort antal av de oseriösa och brottsliga aktörerna finns i likhet med Jome i Stockholmsområdet – förutom Södertälje också i bland annat Järfälla och Solna. Men också på andra håll i landet som Uppsala, Borås och Vetlanda har flera företag fått nej till tillstånd på grund av ekonomisk misskötsel eller stora brister i utförandet av verksamheten.

Ivo har endast stickprovskontrollerat 150 företag i landet. Det är en bråkdel av det totala antalet. Bara i Stockholm finns fler än 150 hemtjänstföretag och i hela landet fler än 500.

Mörkertalet för hur omfattande fusket och den ekonomiska brottsligheten är i branschen kan vara stort. Planer på en granskning av samtliga verksamma företag finns dock.

Johanna Mattsson är enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg som undersökt fusket och kriminaliteten bland hemtjänstföretagen och är bedrövad över vad man hittat.

– Jag blir ledsen och berörd när företrädarna smiter från skatter och inte sköter sina ekonomiska åtaganden så att brukare kommer i kläm, säger hon i en kommentar till SVT Nyheter.

Från landets seniororganisationer, bland annat SFP, säger man att det krävs mer än bara den tillståndsplikt som infördes från årsskiftet för att sanera hemtjänstbranschen från fusk och kriminalitet. Brukarna av hemtjänst är en utsatt grupp som behöver skyddas bättre, anser man och som inte själva kan förväntas larma om missförhållanden.

Det behövs också en mer nationellt övergripande kontrollfunktion för hemtjänstföretag eftersom det uppdagats att oseriösa aktörer som avslöjats i en kommun sedan försöker starta upp ny verksamhet i en annan kommun.