Akademiska sjukhuset i Uppsala ska spara 163 miljoner i år och det ska ske genom personalminskningar. Redan innan besluten togs var situationen besvärlig men nu beskriver det fåtal anställda som så gott de förmår försöker hålla akutmottagningens drift i gång situationen som ”en krigszon varje kväll”.

LÄS MER: Larm om systemkollaps på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala

Personalen går på knäna av överbelastning och ändå kan man på grund av underbemanning inte erbjuda vårdplats till alla patienter, trots att utrymme på avdelningarna egentligen finns. I våras uppgav många anställda att de våndades över situationen inför sommarsemestrarna och de farhågorna har nu mer än besannats.

LÄS ÄVEN: Kamerabevakning på Region Östergötlands akutmottagningar

Förutom de sedvanliga problemen med att hitta sommarvikarier står Akademiska sjukhuset under ett stramt sparbeting. Sjukhuset är underfinansierat, vilket lett till ett prognostiserat underskott på 375 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Antalet vårdplatser kommer fortsätta minska

Så mycket pengar skulle behövas extra för att upprätthålla bara den nivå i underkant på vården som man tidigare kunde erbjuda. Några nya pengar blir det dock inte. I stället har beslut klubbats om att sjukhuset ska strama åt. En redan låg personaltäthet ska bli ännu lägre när sjukhuset bara i år ska spara 163 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Ordningsvakter på sjukhusens akutmottagningar fruktar för sina liv

Larmen från de vårdanställda har duggat tätt en längre tid och anmälningar till Arbetsmiljöverket har gjorts som har besökt och granskat situationen på akutmottagningen. Någon förbättring har det dock inte blivit och nu begär facket en ny inspektion.

LÄS ÄVEN: Man avled efter väntan på akuten: ”Platsbrist och överansträngning på personalen får konsekvenser”

Huvudskyddsombudet påtalar att de åtgärder som ledningen ålagts och lovat att genomföra efter den förra arbetsmiljöinspektionen inte har genomförts. Bland annat nämns att det inte är ovanligt att en sjuksköterska och en undersköterska kan ha hand om upp till 20 patienter samtidigt.

LÄS ÄVEN: Sjukhus i Borås låser entrédörrarna: ”Har det varit bråk finns risk för intriger”

Under sådana arbetsförhållanden upplever personalen att de inte kan gå på rast överhuvudtaget och ibland uppger de även att de har nekats av överordnade att gå ifrån och äta.

LÄS ÄVEN: Anhörig: ”Min katt behandlas bättre på djursjukhuset än min cancersjuka fru på akuten”

Även på läkarfronten råder brister. De läkare som arbetar på akuten får inte den särskilda utbildning som krävs för dessa uppgifter och ibland blir det glapp mellan att en läkare går av sitt pass och nästa går på. Enligt reglerna ska läkarpassen överlappa.

LÄS ÄVEN: 200 nya övervakningskameror på sjukhus i Stockholm: ”Ett helt nytt säkerhetsläge i vården”

En stor del av problemet består i att akuten får fortsätta att ta hand om patienter som egentligen skulle slussats vidare till avdelningar. Men på grund av personalbrist låter det sig inte göras och de blir kvar på akuten samtidigt som nya akutfall strömmar in.

LÄS ÄVEN: Helsingborgs lasarett inför ’lockdown’ vid skjutningar för att skydda personalen

På Akademiska vill man när SVT frågar inte svara direkt på frågan om vad det beror på att man inte lyckas rekrytera de sjuksköterskor som behövs. Man uppger bar att man gör ”allt man kan för att rekrytera personal till vakanser och behålla den personal man har”.

LÄS ÄVEN: Södersjukhuset i Stockholm i nytt stabsläge – saknas personal och plats för patienter

I andra sammanhang nämns dock de påfrestande arbetsvillkoren som en avskräckande faktor samtidigt som löneläget är relativt lågt. Ofta tillkommer också som på Akademiska sparbeting som gör att de rekryteringar som skulle behövas inte kan göras och att man tvärtom tvingas göra sig av med personal.

LÄS ÄVEN: Gängbråk med skottlossning utanför sjukhusakut i Malmö

En ytterligare avskräckande faktor som vuxit till alltmer framträdande på senare tid är de hot och det våld som akutpersonalen tvingas utstå från bland annat gängkriminella som skadats i väpnade uppgörelser och deras kumpaner och anhöriga. I Uppsala finns flera så kallade utsatta områden, bland annat Gottsunda, där gängvåldet är ständigt närvarande.

LÄS ÄVEN: Vårdpersonal i Kalmar tränas i självförsvar: ”Personer tagit strypgrepp på kollegor”