En vårdtagare som vid två tillfällen kräktes över sin kropp och golvet blev utan hjälp när personal ignorerade händelserna. I en anmälan kritiseras personalen för bristande kommunikation och dåligt bemötande.

Samhällsnytt har under den senaste tiden rapporterat om en mängd anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, där det framgår att personal vid äldreboenden brister i kommunikation och försätter vårdtagare i omänskliga situationer. Nu har ytterligare en situation som går i liknande tecken blivit anmäld enligt lex Sarah till IVO.

LÄS ÄVEN: Äldreboende glömde klienter i avföring och spyor – inför checklistor för att komma ihåg

Det var i april som en vårdtagare vid ett gruppboende i Katrineholms kommun blev utan hjälp trots att personal uppfattat vad som hade hänt. Vid ett tillfälle fanns personal på plats när en vårdtagare kräktes men trots detta kontrollerade man inte vad som hade hänt. Senare gjord en annan anställd upptäckten och då fanns det spya över kroppen och på golvet, rapporterar SVT.

Vid ett annat tillfälle hade samma vårdtagare kräkts igen. Samma person ur personalen som nyligen struntat i kräkningarna valde återigen att ignorera händelsen och inte rengöra vårdtagaren.

Brister i kommunikation
I anmälan till IVO skriver den drabbade vårdtagaren att denne kände sig orolig för att personalen skulle glömma bort händelsen eftersom de hade struntat i den. Vidare framgår det att det finns brister i bemötande, omvårdnad, i kommunikation mellan personal och beträffande följsamhet i befintliga rutiner.

Vård- och omsorgsnämnden i kommunen skriver i en egen anmälan att händelserna innebär ett psykiskt övergrepp i form av underlåtelse när personalen struntade i sina arbetsuppgifter. De tar även upp risken för kvävning som kunde inneburit ett hot mot vårdtagarens liv.

Måste utbildas i bra bemötande
Enligt kommunen har man nu vidtagit olika åtgärder. Bland annat ska enhetschefen haft ett enskilt samtal med den person som ignorerat vårdtagaren.

Medarbetarna har fått information om att bli mer noggranna med att skriva avvikelser och skärpa rutiner. De ska även genomföra en webbutbildning från Socialstyrelsen som ska öka kunskapen i ett bra bemötande.

LÄS ÄVEN: Äldreboende lämnade sjuk klient i avföring och spyor