Under 2017 fördes minst 56 barn med utomvästlig asylrelaterad invandrarbakgrund ut ur landet mot sin vilja. Detta enligt siffror från Nationella kompetensteamet mot hedersförtryck. Samtidigt är mörkertalet stort då många brott befaras aldrig komma till svenska myndigheters kännedom.

Bakom bortförandena tros i de flesta fall ligga så kallat hedersrelaterade motiv, tvångsäktenskap och barnäktenskap och att ge barnen en fostran i den egna kulturen och religionen så att de inte blir ”försvenskade”. Eftersom bortförandena i flertalet fall sker till lågutvecklande och dysfunktionella länder har svenska myndigheter mycket svårt att göra något när barnen väl förts ut ur Sverige.

När motivet till bortförandet är kulturellt-religiöst hedersrelaterat kan väldigt många personer i Sverige – familjemedlemmar, släktingar och klanmedlemmar – vara inblandade och ha tilldelats olika funktioner och uppgifter när brottet planerats och genomförts. Det uppger Juno Blom på Nationella kompetensteamet mot hedersförtryck.

LÄS MER: Barn som rövades bort i Emmaboda återfunna – skulle föras ut ur landet

Hon anser också att svenska myndigheter är för passiva i den här typen av ärenden, att rättsväsendet, socialtjänsten och polisen inte agerar tillräckligt snabbt när man fattar misstanken om att ett barn ska föras utomlands. I de flesta fall har myndigheterna fått signaler från barnet.

Juni Blom tror att passiviteten kan bero på att man på myndigheterna ”inte förstått” vad som är på väg att hända. I många fall har det dock konstaterats att myndigheter varit rädda för att av media pekas ut som främlingsfientliga eller att underblåsa sådana stämningar om man pekar ut och misstänkliggör personer med invandrarbakgrund från så kallade utsatta grupper som förövare till den här sortens brott, och att man därför valt att inte agera.

Juno Blom slår fast att omsorg om barnet måste går före alla andra hänsyn vid misstanke om att ett barn riskerar att föras utomlands och att man måste agera resolut:

– Man måste omhänderta de barnen. För vi vet att när barn förs ut ur Sverige till länder utanför Schengen så har vi nästan ingen möjlighet att hjälpa dem.