Norska energijätten Equinors satsning på havsbaserad vindkraft, Dogger Bank i Nordsjön är världens största. Den är fortfarande under uppbyggnad men redan nu står det klart att den kommer att gå med förlust. Det framgår av en färsk studie som norska staten tagit fram.

Studien lämnades nyligen över till Norges olje- och energidepartement, som finansierat den, och utgör en del av en bredare forskningsstudie om potentiella energiomställningsmöjligheter för Norge. Det rapporterar Energinyheter.se.

En av studiens författare säger att projektets avkastning inte når över Equinors avkastningskrav och därför anser forskarna att projektet är olönsamt.

LÄS ÄVEN: Nye energiministern förordar vindkraft – men inte i sin egen bakgård

– Vår uppskattning är att Dogger Bank är olönsamt. Projektet måste konkurrera med alternativa investeringsmöjligheter, säger professor Petter Osmundsen vid universitetet i Stavanger.

På Equinor har man inte ifrågasatt studiens slutsatser men framhåller att man tjänat på att sälja ut andelar av projektet.

Når inte avkastningskrav

Huruvida projektet är lönsamt beror på avkastningskravet. Jämfört med IEA:s (International Energy Agency) avkastningskrav från 2018 på 6,55 procent är Dogger Bank-projektet inte lönsamt. Inte heller om man tillämpar med det föreslagna avkastningskravet på sex procent från 2020 som satts av brittiska UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS).

LÄS ÄVEN: PREMIÄR: Se vindkraftsgranskningen här – räddning eller fördärv?

I somras satte Equinors vd Anders Opedal upp nya mål för företaget om att öka investeringarna i ”förnybara energikällor och lösningar med låga koldioxidutsläpp” tills de 2030 uppgår till mer än 50 procent av de årliga bruttoinvesteringarna.

Equinor ser Dogger Bank i den brittiska delen av Nordsjön som en tillgång i världsklass som saknar motstycke: Vindkraftparken kommer att få 3,6 gigawatt installerad kapacitet när den är färdigställd.