Nu varnar elnätsbolag om att hushåll i södra Sverige kommer få upp till 30 procent högre elnätsfakturor nästa månad. Anledningen är ökade kostnader för förluster i elledningarna som man lägger över på slutkunderna.

”Vi riskerar ett läge där mängder med företag och enskilda privatkunder hamnar i en minst sagt utmanande ekonomisk situation och betalningssvårigheter”, skriver energibolaget Ellevio och Lokalkraft Sverige i en gemensam debattartikel.

LÄS ÄVEN: Stoppet av Ringhals 4 förlängs

Enligt Ellevio har de skenande elpriserna även påverkat kostnaden för elnäten. Anledningen till detta är så kallade nätförluster – svinn orsakat av den värme som alstras vid överföringen av el och innebär att el förloras på vägen till kunden, något som måste kompenseras.

”Det handlar om betydande volymer: mellan sju och åtta procent av all el som upphandlas i Sverige köps av elnätsbolagen för att kompensera nätförluster”, skriver man i debattartikeln.

11,2 miljarder

Parallellt med stigande priser under året har dessa kostnader ökat dramatiskt och för 2022 väntas de landa på omkring 11,2 miljarder kronor. Detta har i sin tur lett till att en stor del av branschen börjar få svåra likviditetsproblem.

Kostnaderna gör att elnätsbolagen nu avser att höja elnätsavgifterna för sina kunder, något som kan märkas redan på nästa faktura.

LÄS ÄVEN: Ringhals stängdes trots hundratals miljoner i vinst

Nu måste situationen förändras snabbt, konstaterar man, och föreslår att stamnätsavgiften tas bort tillfälligt för att mildra prisutvecklingen.

”Energipriskrisen börjar likna en perfekt storm. Gemensamma krafter krävs för att skydda svenska elkunder från ytterligare prishöjningar”, skriver man.