I samband med att den muslimska fastemånaden inleddes i förra veckan gick Vatikanen ut och hävdade att ramadanmånaden är viktig inte bara för muslimer, utan också för troende från andra religioner, ”i synnerhet kristna”.

I ett meddelande om lyckönskningar till muslimer runt om i världen sa Vatikanens avdelning för interreligiös dialog att under månaden ramadan förstärks befintliga vänskapsband och andra byggs upp, ”banar väg för mer fredlig, harmonisk och glädjefylld samexistens”.

”Detta motsvarar den gudomliga viljan för våra samhällen, och faktiskt för alla medlemmar och samhällen i den enda mänskliga familjen”, lyder texten som publicerades av Vatikanen på fredagen.

Sådan fredlig och vänlig samexistens hotas av ”extremism, radikalism, polemik, dispyter och religiöst motiverat våld”, förklarar budskapet, och dessa hot ”drivs av en hatkultur”.

LÄS ÄVEN: Påven välkomnar illegala invandrare: ”Europa skapades av migranter”

En sådan kultur måste motverkas och övervinnas genom att i stället ”förstärka kärlek och vänskap, särskilt mellan muslimer och kristna, på grund av de band som förenar oss”, hävdar Vatikankontoret.

Även om olikheter kan uppfattas som ett hot får vi inte ignorera eller glömma det vi har gemensamt, fortsätter budskapet.

Detta innebär att övervinna negativa attityder till dem som skiljer sig från oss som ”misstanke, rädsla, rivalitet, diskriminering, utanförskap, förföljelse, polemik, förolämpningar och baktal”, står det i meddelandet.

Hat i sociala medier

Vidare hävdas att sociala medieplattformar är ”vanliga utrymmen för sådana skadliga beteenden” och på så sätt förvränger deras roll som medel för kommunikation och vänskap till att ”vara instrument för fiendskap och strid”.

Det som i stället behövs är ”respekt, godhet, välgörenhet, vänskap, ömsesidig omsorg för alla, förlåtelse, samarbete för det gemensamma bästa, hjälp till alla som är i någon form av nöd och omsorg om miljön”, står det i texten.

LÄS ÄVEN: Påven: Tredje världskriget är här