Så lite som tio procent av donationerna till Peterspenning, vilket påstås gå till fattiga och lidande, går i själva verket till välgörenhetsarbete. Omkring två tredjedelar av resten av de drygt 500 miljoner kronorna i årliga donationer går till att fylla hålen i Vatikanens budgetunderskott.

2018 fördubblades Vatikanstatens underskottet till 710 miljoner kronor. Användningen av pengarna har väckt oro bland ledare inom katolska kyrkan om att dess följare vilseleds om hur deras donationer används, vilket ytterligare kan skada trovärdigheten för Vatikanens finanshantering under påve Franciskus.

Samtidigt stipulerar kyrkolagen att en påve kan använda Peterspenning som han själv önskar.

Sedan Franciskus blev påve 2013 har donationerna minskat kraftigt, med en nedgång på över en miljard kronor.

Peterspenning är en speciell insamling romerska katoliker tar del i varje år i juni. Enligt Vatikanen är det ”en dag för välgörenhetsverk”.