Statliga ägda energiföretaget Vattenfall för en jättevinst för 2021. Men enligt VD:n beror det inte på de höga elpriserna.

Under 2021 ökade omsättningen med 13 procent till 180 miljarder och bolaget gjorde en rörelsevinst på 60 miljarder, fyra gånger så stor som 2020. Men enligt VD Anna Borg beror inte resultatet på de höga elpriserna.

– Vi har stora engångseffekter i form av ersättning gällande för tidigt nedlagd kärnkraft i Tyskland och försäljning av elnätsverksamheten i Berlin, säger hon till TT. Vi har ökad elproduktion men vi prissäkrar all vår elproduktion i förväg så själva marknadssituationen har begränsad påverkan.

Det görs enligt Borg för att resultatet i bolaget inte ska svänga så mycket från år till år.

Svängiga elpriser

Men de volatila elpriserna är något vi får vänja oss vid enligt Anna Borg. Hon hänvisar till att Sverige och Europa är i en ”omställning” på energimarknaden.

– Vi är mitt i en ny omställning när det gäller energimarknaden i Europa och en stor ökad efterfrågan av el från bland annat industrier. Jag tror vi kommer att få se en mera volatil marknad framöver än vi sett historiskt med väldigt höga priser ibland och väldigt låga priser.

Hon pekar på att det är höga el- och gaspriser i Europa med låga lagernivåer. Dessutom har den omhuldade vindkraften inte levererat speciellt mycket.

– Det finns inget som tyder på att det omedelbart kommer att lätta, säger Borg.

Politiska beslut orsaken

Nyligen kom en studie som visade att elen i södra Sverige hade kostat neremot hälften så mycket den gångna hösten om två kärnkraftsreaktorer i Ringhals inte stängts i förtid.

– Det var mer än jag trodde i alla fall, säger Energiforsks VD Markus Wråke till Samnytt.

LÄS MER: Ny studie: Halva elpriset om Ringhals 1 och 2 inte stängts

Den socialdemokratiska regeringen, i samklang med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet, har legat bakom stängningarna av hälften av Sveriges tidigare 12 reaktorer.

LÄS ÄVEN: Chalmersprofessor larmar: Ännu högre elpriser med fortsatt vindkraftsutbyggnad