Sveriges vattenkraftverk hotas av den rödgröna regeringens nya ”nationella plan för moderna miljövillkor för vattenkraften”. Det säger Christer Ljunggren, chef för vattenkraft på Vattenfall, till TT.

År 2040 kommer alla svenska kärnkraftverk vara avvecklade, mängden producerad vindkraft vara tre gånger så stor som förra året och mängden solkraft mer än tio gånger så stor, förutspår Svenska kraftnät. Ett ”flexibelt elsystem i en föränderlig omvärld”, menar det statliga affärsverket, där mängden planerbar elproduktion minskas kraftigt till förmån för sådan som inte kan planeras.

Svenska kraftnät räknar dock i sina kalkyler med att mängden vattenkraft kommer vara lika stor om 20 år som den är idag. Men det är nu långt ifrån säkert.

”Omprövning av vattenkraft”

Förra sommaren skrev dåvarande klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) under ett beslut om en ”nationell plan för omprövning av vattenkraft”. Enligt den ska alla vattenkraftverk i Sverige, stora som små, genomgå en miljööversyn fram till 2040. Det rör sig om totalt omkring 2 100 vattenkraftverk.

”Omprövningarna ska innebära att verksamheterna förses med moderna miljövillkor”, står att läsa i den nationella planen. ”Då endast ett mindre antal vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel i dag drivs med stöd av moderna miljövillkor innebär regeländringarna att ett stort antal verksamheter kommer att behöva prövas under de kommande åren.”

De vattenkraftverk som inte anses leva upp till miljökraven riskerar i värsta fall att rivas. Enligt regeringens plan ska emellertid detta endast göras i ”undantagsfall”. Ett riktvärde är att maximalt 1,5 TWh årlig vattenkraftproduktion rivs – drygt två procent av den totala kapaciteten.

”Väsentligt mycket mer”

Christer Ljunggren, chef för vattenkraft på Vattenfall, befarar emellertid att mängden vattenkraft som drabbas blir betydligt större än så. Han pekar på att de miljökvalitetsnormer som regeringen beslutat om är betydligt tuffare än man från början var överens om.

Dessutom påpekar han att det i slutändan kommer vara mark- och miljödomstolarna som avgör varje enskilt fall separat – utan att ta hänsyn till hur andra kraftverk hanteras. Det, menar han, innebär att mycket mer än två procent av Sveriges installerade vattenkraft riskerar att försvinna.

– Väsentligt mycket mer vattenkraft kan försvinna, säger Christer Ljunggren till TT och varnar för vilka konsekvenser det kommer få för Sverige.

– Jag tänker inte bara på branschens väl och ve, jag tänker på hela Sveriges elförsörjning.