Devin Nunes

Devin Nunes

Utrikes

Väv av intriger bakom övervakning av Trump-rådgivare

Publicerad 2/5/2018
Annons

Samhällsnytt rapporterade nyligen att FBI elektroniskt övervakade en nära rådgivare till Donald Trump genom ett domstolsgodkännande erhållet på vad som förefaller vara falska grunder. Ordföranden för Representanthusets underrättelsekommitté, Devin Nunes, är nu rasande över vad som framstår som det Demokratiska partiets lögner och väv av komplotter i ärendet riktade mot Donald Trump.

Nunes hävdar i en intervju, efter offentliggörandet av det memorandum som gör gällande att FBI hade politiska motiv och samarbetade med Hillary Clinton och det Demokratiska partiet i syfte att elektroniskt övervaka Donald Trumps presidentvalkampanj, att Demokraterna genomsyras av lögner i ärendet.

Nunes understryker att han anser att övervakningen aldrig borde ha ägt rum men att FBI och Justitiedepartementet missbrukade och missledde FISC-domstolen med hjälp av en till stor del påhittad rapport finansierad av Hillary Clinton och det Demokratiska partiet för att godkänna övervakning av en amerikansk medborgare som inte är misstänkt för något brott.

Syftet med FISC-domstolen (därav namnet på lagen Foreign Intelligence Surveillance Act) är framförallt att godkänna övervakning av utländska kriminella medborgare, exempelvis terrorister och spioner, inte amerikanska medborgare som deltar i en valkampanj. När man ansöker om godkännande av elektronisk övervakning måste man övertyga FISC-domstolen att måltavlan i fråga sannolikt är en utländsk spion. Om måltavlan är en amerikansk medborgare är kraven och bevisbördan betydligt högre än om individen är utländsk medborgare.

Måltavlan i det aktuella fallet, Carter Page, är amerikansk medborgare och de ”bevis” som framlades för domstolen framstår alltså nu som i huvudsak påhittade av en Trump-fientlig brittisk medborgare, Christopher Steele, med en bakomliggande politisk agenda och finansierad av Hillary Clinton och det Demokratiska partiet att eliminera Donald Trump som presidentkandidat. Rapportskribenten Steele försåg även i samma veva nyhetsorganisationer med vad som av allt att döma var falska uppgifter i syfte att dessa ”fake news” skulle publiceras och spridas av media.

FBI och Justitiedepartementet under Barack Obama framlade sedan dessa medienyhetsrapporter för FISC-domstolen som ”bevis” i syfte att öka trovärdigheten i Steele-rapporten och därmed uppnå de krav som ställdes för ett domstolsgodkännande av övervakning av Carter Page och slutligen Donald Trump. Domstolen gav därefter sitt godkännande omedveten om att det skedde på vad som nu förefaller vara en ansökan baserad på påhittade ”bevis”.

Carter Page framställdes, som nu tycks uppenbart felaktigt, inför FISC-domstolen som rysk spion, vilket skulle utgöra skäl för att han måste övervakas. Den verkliga anledningen bakom att erhålla domstolsbeslutet förefaller nu istället vara att ge FBI möjlighet att elektroniskt övervaka Donald Trumps valkampanj i syfte att hjälpa Hillary Clinton vinna presidentvalet, detta eftersom Page stod i nära kontakt med Trump som en av hans huvudrådgivare.

LÄS MER: Politiska motiv bakom FBI:s elektroniska övervakning av Trumps rådgivare

I juni 2016, alltså endast några månader innan domstolsgodkännandet om att övervaka Carter Page, lämnade Barack Obamas Justitiedepartement in en ansökan till FISC-domstolen om att övervaka Donald Trump och tre av hans rådgivare, varav en var just Carter Page. Dock avslog FISC-domstolen den ansökan, något som är extremt ovanligt.

Mellan 1979 och 2012 godkände FISC-domstolen hela 99,97 procent av totalt inkomna 33.900 ansökningar. Varje år ansöker diverse aktörer om över 1.000 godkännanden för övervakning i FISC-domstolen. Mellan 2009 och 2015 nekade FISC-domstolen endast två sådana ansökningar av sammanlagt 10.700 ansökningar, alltså knappt 0,02 procent. Under 2016 nekades endast en enda ansökan av de över 1.000 som lämnades in till FISC-domstolen, nämligen den i juni om att övervaka Trumps valkampanj.

När FISC-domstolen avslog ansökan från Obamas Justitiedepartement om att övervaka Trumps valkampanj i juni 2016, anlitades och betalades enligt de dokument som framkommit den Trump-fientliga brittiske före detta MI-6-spionen Christopher Steele av Hillary Clintons valkampanj och det Demokratiska partiet via mellanhanden Fusion GPS att författa en falsk rapport och läcka falsk information till media som kunde utgöra underlag för en ny FISC-ansökan om att låta Justitiedepartementet i samarbete med FBI övervaka Carter Page, en ansökan som slutligen godkändes hösten 2016 och därefter verkställdes.

Nunes säger att FISC-domstolen aldrig hade godkänt övervakningen om Justitiedepartementet och FBI hade informerat domstolen om att rapporten i fråga till stor del var påhittad och dessutom finansierad av Trumps politiska motståndare. Nunes kritiserar hur det Demokratiska partiets agerande som han ser det har genomsyrats av lögner i detta ärende, något som nu fortsätter när partiet försöker rädda sitt skinn genom att påstå att FISC-domstolen informerats om Steele-rapportens ursprung och ifrågasatta sanningshalt.

Många menar att den skandal som nu håller på att rullas upp kan vara värre än Watergate.

Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
596Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons