Det nya året bjuder på kyla. Den som vill värma sig gör bäst i att klä sig varmt även inomhus. De höga elpriserna har lett till ökad vedkonsumtion och nu råder brist på många håll.

– Det blir lite panik för en del, det har gått åt massor nu sista tiden. Jag börjar få slut på min ved och det är likadant för mina kollegor. Det här kan bli en lång vinter, säger Anders Öhrn, i Medåker utanför Arboga till SR.

De lager som fyllts på inför vintern började tryta redan i december. De kraftiga prishöjningarna på elen har gjort att allt fler använder ved för att värma upp sina hus. Samtidigt arbetar många hemifrån och tycker då att det känns mysigt med en värmande brasa, något som även det ökat efterfrågan.

Redan under hösten märktes vedbristen av i Sörmland. Jan Andersson vid vedfabriken Gnesta trodde sig ha sett kulmen i september men när elpriserna sköt i höjden tog efterfrågan ny fart. Han säger sig aldrig ha varit med om något liknande. Köpare hör av sig från hela länet.

LÄS ÄVEN: Kina når nya framgångar med fusionskraft

”Var ska det här sluta?”

– Folk ringer från tidig morgon till sen kväll och veden är slut. Det är panik i stugorna. Först kom coviden och folk jobbade i sina sommarstugor och eldade, sen kom elbristen eller elpriserna. Då tog det ytterligare fart och då började vi ana oråd. Sen kom kylan över jul. Var ska det här sluta, säger han till SVT.

Det är lättare att få tag på färskved än torrved nu men den bör man vara försiktig med, säger Lennart Svensson i Stöde, i Västernorrland. Hans lager med torrved tog slut redan i oktober.

Färskved kan orsaka brand i skorstenen och är miljöfarlig, säger han.

Veden ska helst torkas i minst ett år och fuktigheten bör ligga under 18 procent. När den eldas ger veden ifrån sig bland annat benso(a)pyren, en cancerframkallande luftförorening, och små partiklar (PM 2,5). Fuktig ved utvecklar giftig rök som kan sätta sig som tjärsot i skorstenen, vilket i sin tur kan orsaka brand i röret.

LÄS ÄVEN: Här är nya elprischocken som hotar efter nyår

EU vill stoppa vedeldningen

I mitten av förra året läckte en EU-rapport ut som DN publicerade. Där framgick att EU ville tvinga svenskar att elda med pellets istället för ved.

Användning av trä för framställning av kortlivade produkter och för energiförsörjning ska minimeras och närmare bestämt baseras på sekundär träbiomassa såsom sågspån, restprodukter och återvunnet material”, skrev EU-kommissionen.

EU vill enligt rapporten även förbjuda plantering av träd om syftet med planteringen är att avverka skogen och framställa ved. I rapporten framgår det inte om målsättningen är ett totalförbud mot vedeldning eller om viss vedeldning kommer att tillåtas även fortsättningsvis.

I framtiden om EU får bestämma kan vedeldning vara borta som alternativ för den som inte har råd med eller vill undvika skyhöga elpriser.