➤ KRÖNIKA Nu på söndag den 17 september hålls val till Svenska Kyrkan. Det är ett viktigt val, även för dig som inte är troende. Det handlar om i vilka händer vi anförtror vårdandet av vårt kulturarv och om att säga ja eller nej till utvecklingen av Svenska kyrkan mot en allt mindre kristen och alltmer (vänster)politisk plattform.

I likhet med det reguljära valet (till kommun, landsting och riksdag) kan du även i detta val rösta till tre olika nivåer. De tre nivåerna är kyrkofullmäktige, ditt lokala val, att jämföra med kommunfullmäktige, stiftet, som är det regionala valet, att jämföra med landstingsvalet och det nationella valet till Kyrkomötet, att jämföra med valet till Riksdagen.

Röstberättigad är du om du är medlem i Svenska kyrkan (och blivit det senast den 18 augusti i år), är folkbokförd i Sverige och fyller 16 år senast på valdagen. Om du är röstberättigad bör du ha fått ett röstkort hem i brevlådan.

Viktigt att rösta
Kyrkan är och har varit en viktig del av den svenska nationen och har format vår kultur och mentalitet. Den är där fortfarande för många av oss när vi föds och när vi dör, när vi gifter oss, i samband med högtider osv. Den förvaltar dessutom stora delar av vårt kulturarv och har en relativt stark opinionsbildande röst.

Problemet är dock att kyrkan på senare år blivit allt mer politiserad, vilket vi kunnat se många exempel på. Ett av de mer flagranta var under Riksdagens öppnande 2010 där Eva Brunne tog partipolitisk ställning mot SD, men även under årets öppnande i kyrkan där återigen mångkulturalism predikades. Vi har en ärkebiskop, Antje Jackelen som inte vill hålla Jesus som en större profet för kristna än Muhammed och som tagit islams trosbekännelse, Allahu akbar, som sitt valspråk.

Svenska kyrkan är numera i allt väsentligt en opinionsbildare med stark vänsterliberal slagsida. Respekten för det svenska, eller för den delen den kristna tron i sig, har ersatts av en anpassning till den vänsterliberala agenda som politiker- och mediaetablissemanget driver.

Rösta sverigevänligt
Genom att inte stanna på sofflocket, utan gå och rösta i kyrkovalet, har alla medlemmar i Svenska kyrkan som står upp för svenska traditioner och sin kristna kulturella identitet möjlighet att påverka kyrkans och Sveriges framtid. Även om många har lämnat Svenska kyrkan är fortfarande cirka 5,2 miljoner svenskar medlemmar, Ni har nu chansen att även på detta område ta tillbaka en del av Sverige som under de senaste årtiondena gått förlorad.

Jag vill alltså uppmana dig som läser Samhällsnytt att antingen förtidsrösta idag och fram till söndag, eller att gå på valdagen och avlägga din röst på ett sverigevänligt alternativ.

Hur röstar du?
På svenska kyrkans hemsida finns instruktioner om var du kan rösta och hur du gör. Klickar du här kan du knappa in ditt postnummer och se vilka partier som är valbara just där du bor. Sverigedemokraterna är ett hett tips för en mer sverigevänlig kyrka!

Vill du ha fler argument?
Personligen fann jag starka argument för att gå till vallokalen på söndag när jag lyssnade till nedanstående samtal som etikvetaren Ann Heberlein för en vecka sedan hade med prästen Helena Edlund. Ann och Helena berörde många av de centrala frågorna om vad Svenska kyrkan har varit, vad den har blivit och vad den borde vara.

Gå och rösta i kyrkovalet! Det tar inte många minuter och är väl använd tid för dig som bryr dig om Sverige, vårt kulturarv och vårt lands framtid.

Detta är en opinionstext. Den återspeglar skribentens personliga åsikter.