Lars Vilks berömda teckning av den muslimska profeten Muhammed som rondellhund fortsätter att orsaka kontroverser. I dagarna beslöt Fotografiska museet i Stockholm att förbjuda visning av verket i samband med en utställning.

Museet hade bjudit in alla riksdagspartier att skicka in fem bilder som visar vad deras politik står för och som gestaltade svar på frågan ”Vilket Sverige vill ni styra efter 9 september?”. Sverigedemokraterna valde Vilks rondellhund i olika varianter.

Det gillades inte av museiledningen som beslöt att helt censurera SD:s bidrag. På partiets utställningsplats satte man i stället upp fem tomma tavelramar.

Detta förargade i sin tur Lars Vilks som kom till vernissagen med en egen kopia på sin rondellhundsteckning. Den smög han in i visningslokalen och höll upp framför SD:s tomma tavelramar. Kuppen tilldrog sig stor uppmärksamhet och många från den församlade pressen fotograferade.

För media förklarade Vilks att han tänkte ”Äntligen” när han fick veta att hans verk nu efter mycket om och men skulle få ställas ut på ett riktigt museum. När det sedan visade sig vara för tidigt utropat, ville Vilks vara närvarande på plats i detta nya kapitel i hans rondellhunds öden och äventyr.

Vilks avvisar de insinuationer som gjorts från journalisthåll om att hans närvaro ska tolkas som att han sympatiserar med Sverigedemokraterna. ”Jag har inga direkta politiska sympatier någonstans” slog konstnären fast. ”SD har sin agenda och jag har min”, fortsatte han och klargjorde att alla partier och samhällsaktörer får använda hans rondellhund som de vill.

Fotografiska museets ledning säger att man ser det som en självklarhet att inskränka den fria konsten. Det är visserligen avskyvärt att det är förenat med livsfara att ställa ut Vilks rondellhund ”men det är den värld vi alla lever i” och måste acceptera hävdar man.

Fotografiska tycker också att SD inte följt riktlinjerna för bilderna som var att de skulle visa vilket Sverige man vill se efter valet. Den kritiken invänder dock partiet mot.

SD:s kommunikationschef Joakim Wallerstein hävdar att Vilks rondellhund tydligt visar partiets framtidsvision: ”I ett framtida Sverige, som vi styr, ska man kunna hänga ut sådana här tavlor utan att riskera att attackeras.”

Wallerstein tror dock inte att Fotografiskas ledning tagit censurbeslutet för att man avskyr och vill jävlas med SD. I stället menar han att det är ett uttryck för feghet men också en rationell rädsla eftersom många muslimer är beredda att döda och begå terrorbrott för att stoppa Vilks verk från att ställas ut.

Vilks lever själv sedan flera år tillbaka med livvaktsskydd från Säpo dygnet runt på grund av den hotbild och internationella fatwa som riktats mot honom från muslimskt håll.