Vindkraftsparken Tribbhult söder om Västervik stoppas. Det beslutar mark- och miljööverdomstolen. Anledningen är att politikerna i kommunen på grund av starkt folkligt motstånd ändrat sig, och inte längre stöder vindkraftsprojektet. Domstolens beslut får inte överklagas.

Det är i december 2014 som norska energijätten Statkraft, via sitt svenska dotterbolag, skickar in en ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar om byggandet av en vindkraftspark i Tribbhult, söder om Västervik.

Uppemot 34 stycken 220 meter höga vindturbiner utspridda över drygt 40 kvadratkilometer skogsmark planeras, enligt ansökan.

Olagligt beslut

Politikerna i Västervik är överlag positiva till vindkraftsplanerna. När frågan tas upp av kommunfullmäktige i april 2016 är det av de etablerade partierna endast Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som säger nej.

Det finns dock vissa invändningar emot att vindkraftsparken planeras bli så stor, och kommunen beviljar endast byggandet av vindkraftverk på en mindre yta. Men när Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen utfärdar sitt tillstånd, godkänns trots det hela den ansökta ytan.

LÄS MER: BILDEXTRA: Så vill vindkraftsbolag omvandla Sveriges kust

Kommunen påpekar att det Länsstyrelsen gjort är olagligt. Ärendet hamnar i mark- och miljödomstolen, som river upp Länsstyrelsens beslut och en ny tillståndsprocess inleds.

Säger ja igen

I november 2019 tar politikerna i kommunfullmäktige för andra gången ställning till vindkraftsparken Tribbhult. Liksom vid det första beslutet röstar Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet ja till projektet. De får dessutom stöd av lokala Westervikspartiet.

Motståndarna till vindkraftsprojektet är främst Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, men även Socialisterna Välfärdspartiet som sitter med i kommunens fullmäktige säger nej. Det är dessutom några moderater som väljer att lägga ned sina röster.

Faksimil

Vid det här laget har dock den folkliga opinionen mot den planerade vindkraftsparken börjat tillta. I täten för motståndet står Sveriges Ornitologiska Förening, Birdlife Sverige, samt lokalföreningen Tjust fågelklubb.

Miljöaktivisterna menar att ett flertal fågelarter, men även andra djurarter, hotas av byggandet av vindsnurror ”i ett sammanhängande relativt orört naturområde”.

Politikerna ändrar sig

Med en växande andel av kommuninvånarna emot sig, och ett valår i antågande, ändrar sig plötsligt en majoritet av politikerna hösten 2021. Vänsterpartister och sverigedemokrater får nu sällskap av moderater, socialdemokrater, liberaler och kristdemokrater i sitt vindkraftsmotstånd.

I slutet av november 2022 beslutar Västerviks kommunfullmäktige om ett så kallat ”veto” mot den planerade vindkraftsparken. Det är vid det här laget endast Miljöpartiet och Centerpariet som vill gå vidare med vindkraftsprojektet.

LÄS ÄVEN: Tusentals liter olja läckte ut när vindkraftverk kollapsade

Men Statkraft protesterar mot politikernas kovändning. Vetot kommer alldeles för sent i processen menar man. Ärendet hamnar ånyo i domstol.

Först i Förvaltningsrätten som i mars 2022 slår fast att Västerviks kommun har rätt att stoppa vindkraftsparken. Månaden därpå i mark- och miljödomstolen i Växjö som menar att kommunen inte får stoppa projektet så pass sent i processen.

Stoppas slutgiltigt

Nu har fallet slutgiltigt avgjorts av Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt, som är högsta instans i sådana här ärenden. Domstolen stoppar nu slutgiltigt den planerade vindkraftsparken.

Överdomstolen menar att det inte spelar någon roll vilka beslut kommunpolitikerna tidigare fattat. De besluten har ingen bindande verkan när ett nytt beslut fattats av de folkvalda företrädarna.

”Eftersom det inte längre föreligger något kommunalt tillstyrkande saknas det förutsättningar för att bevilja det sökta tillståndet”, skriver domstolen i sin dom.

Mark- och miljööverdomstolens dom får inte överklagas.

LÄS ÄVEN: Ornitologer kräver: Börja riva vindkraft och rädda Sveriges örnar