I det senaste avsnittet av SVT 30 minuter intervjuades energiminister Anders Ygeman om den uppkomna elkrisen i Sverige. En fråga gällde huruvida den förtida avvecklingen av kärnkraften bidragit till situationen. Det förnekades av Ygeman som tvärtom menade att färre kärnkraftverk ger mer el än fler. Energiministern har efter programmet utsatts för en kritikstorm i sociala medier för sitt ologiska resonemang.

Ett reportage i SVT tidigare i veckan där svenskarna uppmanas att sluta dammsuga på grund av elbrist har gett energidebatten förnyad fart. Den politiska oppositionen har riktat skarp kritik mot den rödgröna regeringens sätt att hantera svensk elförsörjning – några minusgrader och plötsligt räcker inte elen till, dammsugning avråds och industrin måste stoppa sin produktion. Oljeeldade svenska kraftverk måste dras igång och ännu smutsigare kolkraft importeras från Polen.

Ser inga skäl till oro

Men enligt energiministern finns inget skäl till oro. Detta trots att Svenska kraftnät klargjort att den förtida nedstängningen av Ringhals 1 och 2 skapat problem med energiförsörjningen, framför allt i södra Sverige till följd av att infrastrukturen för överföring av el från vattenkraften i norra Sverige är eftersatt och kraftledningsprojekt som skulle varit klara för flera år sedan ännu inte har påbörjats. Först om 20 år väntas den utbyggnaden vara klar.

Att industrier som Holmen tvingats stänga ned sin verksamhet på grund av rusande elpriser såg Ygeman inte som något problem utan bara en anpassning till hur elpriserna förändrar sig över dygnet och utetempraturen.

– Nej, det är tvärtom bra.

Andra har även menat att det är bra för miljön att industrin står stilla medan kritiker påtalar att det påverkar ekonomi och jobb negativt.

Tusentals vindsnurror ut med kusten

Ett annat långsiktigt projekt som Ygeman menar ska ersätta nedlagd kärnkraftverk i söder är att fylla hela kustlinjen med tusentals vindkraftverk, något som många kustnära boende är starkt kritiska till. I SVT-inslaget problematiserades samtidigt att det inte spelar någon roll hur många tusen vindsnurror man ställer upp om det inte blåser. Företag drar sig nu för att etablera sig i södra Sverige därför att man inte kan lita på en stabil tillgång på el oavsett vindstyrka.

Mer el från färre kärnkraftverk än från fler

Energiministern menade dock att Sverige importerar mindre el idag jämfört med för tio år sedan när när vi hade fler kärnkraftverk. Detta främst på grund av energieffektivisering.

SVT:s utfrågare försökte påtala att det inte handlar om en sådan jämförelse utan om att Sverige med energieffektiviseringarna medtagna har drabbats av elbrist på grund av de närtida nedstängningarna av Ringhals 1 och 2. Men trots förtydligandet insisterade Ygeman på att färre kärnkraftverk ger mer el än fler.

– Vi har det största elöverskottet någonsin. Vi hade importerat även om vi haft de stängda reaktorerna kvar.

Elimporten från polsk brunkol menade energiministern också inte är något problem eftersom han gissar att Polen på sikt måste göra samma klimatresa som Sverige och fasa ut kolkraften. Det har den polska regeringen aviserat att man har planer på, men idag kommer 80 procent av landets el från kol och en omställning kommer att ta lång tid, en period då Sverige i stället skulle ha kunnat få klimatvänlig el från Ringhals.

Jämförde nedlagda kärnkraftverk med en uttjänt vindsnurra

Ygeman uttryckte också en irritation över att bli grillad i SVT för nedläggningen av två stora kärnkraftverk. Det med argumentet att han inte bli uppkallad till 30 minuter, Agenda eller Aktuellt när man monterar ned någon uttjänt vindsnurra.

– Vi har väl lagt ned 10 eller 12 vindkraftaggregat förra året och inte haft nån större debatt om det i ”30 minuter” eller ”Agenda” eller ”Aktuellt”.

Får kritik

Efter programmet har Ygeman fått massiv kritik för sitt ologiska resonemang och för hur han som högsta ansvarig i regeringen för Sveriges energipolitik och infrastruktur för elförsörjning hanterar dessa för landet viktiga frågor.

Energiministern får även kritik för rena faktafel, bland annat ett påstående om att Sverige importerade 80 gånger mer brunkolsel från Polen när vi hade fler kärnkraftverk igång jämfört med idag.

Ygeman beslås även med att ha dålig koll på hur stora andelar av elproduktionen som härrör sig från olika energislag.