Socialdemokraterna hade planerat belöna Ylva Johansson för lång och trogen tjänst med ett uppdrag som EU-kommissionär. De planerna ser nu ut att kunna grusas efter att Johansson underkänts i EU-parlamentets utfrågning.

I planen ingick att Ylva Johansson skulle ansvara för EU:s migrationspolitik och påverka utvecklingen för denna i en mer svensk riktning. Detta var något som bland annat Dansk Folkepartis EU-parlamentariker Peter Kofod uttryckte stora farhågor kring under utfrågningen.

Kofod ville veta om Johansson står fast vid att hon, som hon tidigare uttryckt, är stolt över Sveriges invandringspolitik och dess facit i form av bland annat skenande gängkriminalitet och om det är den politiken som hon nu har för avsikt att exportera till övriga EU-länder.

Johansson svarade jakande på den första frågan. Hon invände samtidigt att hon inte höll med Kofod om dennes beskrivning av de negativa konsekvenser som den förda invandringspolitiken i Sverige fört med sig.

Flera andra utfrågare uttryckte också tvivel om huruvida Johansson är rätt person att ansvara för EU:s migrationspolitik. Johansson gjorde inte mycket för att undanröja dessa tvivel.

I stället förklarade hon att hon inte ville svara på några frågor om hur hon, om hon får parlamentets förtroende, mer konkret kommer att hantera de migrationsproblem som många av unionens länder brottas med.

Johansson har tidigare uppmärksammats för att hävda en motsatt uppfattning jämfört med den som statistik och undersökningar visar när det gäller invandring och brottslighet.

Bland annat hävdade hon i rollen som arbetsmarknadsminister att de migranter som kommit till Sverige de senaste åren från bland annat Syrien och Afghanistan är välutbildade. I verkligheten har de i snitt gått i skola i fem respektive fyra år, det vill säga inte fullt i nivå med svensk grundskolas mellanstadium.

I en intervju med brittisk media för en tid sedan försäkrade Johansson att antalet sexualbrott i Sverige ”is going down and going down and going down”. Detta i kontrast till Brå:s siffror som visar att sexualbrotten tvärtom ökar. Hon menade också att våldsbrotten i Sverige allmänt ligger på en låg nivå och att polisen har situationen under kontroll.

LÄS MER: Ljög om ökning av sexbrott i Sverige efter hög invandring – får ansvar över EU:s migrationsfrågor

Missnöjet med de svar man fick från Johansson under utfrågningen var brett, från höger till vänster. Det handlade också om flera andra områden än det migrationspolitiska.

I motsats till utfrågarna som sammantaget underkände Johansson anser hon själv att hon klarade sig bra i utfrågningen och är trosviss om att bli godkänd i ett senare skede.

– Jag tycker att det gick bra för mig i förhören.