Elpriserna slår nya rekord och har drabbat de södra delarna av landet hårt. Några lättnader syns inte vid horisonten. Enligt experterna är orsakerna till de höga priserna både inbyggda i systemet och medvetet skapade. ”Vänj er!”, lyder det bistra budskapet.

Sverige delades upp i fyra elområden 2011 sedan EU-kommissionen året innan klagat på att Svenska kraftnät hade begränsat exporten av el från södra Sverige. En medveten konsekvens av uppdelningen var att priserna skulle stiga i södra Sverige. Tanken var att ett högre elpris skulle fungera som incitament för utbyggnad av produktionskapaciteten i de områden där elbrist drev upp priserna.

Dyrare blev det, mycket dyrare än de presenterade kalkylerna förutspått. I fredags var elen tidvis hela 15 gånger dyrare i södra delarna av landet än i norr. Anledningen uppges delvis vara en kombination av svaga vindar i söder och starka i norr. På fredagsmorgonen kostade en KWh i elområde 1 (norra Sverige) 13 öre. Samtidigt kostade elen nära 2 kronor i elområde 4 (södra Sverige), uppger SvD.

– Ur ett historiskt perspektiv är det verkligen extrema skillnader vi ser. Även på dygnsbasis är det en faktor tio som skiljer. När Sverige delades in i elområden var det i princip aldrig så stora prisskillnader, säger Christian Holtz, som är energiexpert på konsultföretaget Merlin & Metis.

LÄS ÄVEN: Expert varnar: ”Elpriset kan gå hur högt som helst”

EU-anpassning försämrade villkoren för svenska konsumenter

Sedan den rödgröna regeringens förtida nedläggning av två av kärnkraftsreaktorerna i Ringhals har elbristen ökat i landets två södra elområden, vilket lett till att elpriset där rusat i höjden. Elbristen har dessutom skapat en obalans i kraftnätet som i sin tur lett till minskad överföringskapacitet mellan olika delar av landet, uppger Holtz.

Samtidigt som överföringskapaciteten försämrats, på grund av obalansen, så har överföringskapaciteten mellan södra Sverige och EU ökats, för att tillgodose EU-kommissionens önskemål. Detta har lett till ytterligare märkligheter.

– Om det är kapacitetsbrist mellan norra och södra Sverige kommer elområde 4 prismässigt att kopplas loss från landets norra elområden. Om det samtidigt finns ledig kapacitet för att exportera el till Tyskland kommer elområde 4 att kopplas dit i stället, säger Holtz.

Det betyder att el som produceras till låga kostnader i Skåne exporteras eftersom producenterna kan sälja den till samma höga pris som danskar och tyskar betalar för dyrt producerad el från kol och naturgas, tack vare det sammanhängande EU-nätet. Eftersom samma pris gäller i hela det område där elen flödar fritt tvingas därför elkonsumenterna i södra Sverige betala samma höga priser som danskarna och tyskarna.

När kablarna till kontinenten når maxkapacitet går det inte att exportera mer el. Överflödet kan då inte säljas till det högre priset. Då frikopplas elområde 4 från kontinenten och elpriserna faller tillbaka. Så länge det rödgröna politiska beslutet står fast att kärnkraften ska avvecklas och Sverige dela elnät med övriga EU kommer stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige vara ett faktum. Budskapet är bistert: ”Vänj er!”, skriver SvD.

LÄS ÄVEN: ”El straffbeskattas lika hårt som öl och cigaretter”