När kommunfullmäktige i Stockholms stad sammanträdde på måndagskvällen tog man bland annat upp årsredovisningen för 2019 års budget. Där framkom att staden lagt 23 miljoner kronor på boenden för migranter utan asylskäl som uppehåller sig illegalt i huvudstaden.

Det är Mads Lundgaard (SD) som på sin Facebooksida berättar om måndagens kommunfullmäktige där han kallar årsbokslutet ett intressant dokument över vilka prioriteringar som gjordes under fjolåret.

23 miljoner spenderades på övernattningar för illegala migranter och ytterligare 23 miljoner gick till boenden för 139 stycken så kallade ensamkommande flyktingbarn som fått stanna i enlighet med gymnasielagen – varav den sistnämnda gruppen kunde fått boende på Migrationsverket och Stockholm därför inte hade behövt betala för, tillägger Lundgaard.

LÄS ÄVEN: Moderaterna i Stockholm fortsätter med bidrag till illegala invandrare

Våren 2020 har Migrationsverket dock efter en dom i kammarrätten och ett rättsligt ställningstagande börjat flytta ut de 750 individer som fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier ut till kommunerna.

Vidare ökade kostnaderna för nyanlända migranter från 71 till 94 miljoner kronor och över hälften av stadens lägenheter avsedda för bostadssociala ändamål går i dag till denna grupp.

Ökade skulder

Under fjolåret ökade staden sin låneskuld med ytterligare 9,5 miljarder till totalt 56,5 miljarder kronor. Under det rödgrönrosa styret 2014-2018 ökades denna från ca 20 till 50 miljarder. Till detta tillkommer pensionsskulder på 16 miljarder.

LÄS ÄVEN: Rödgrönrosa i Stockholm klubbade igenom socialbidrag till illegala

Lundgaard påpekar samtidigt att allt detta handlar om siffror som gäller före pandemin och att Stockholms arbetsmarknad och skatteunderlag kommer att drabbas mycket hårt av denna.