När en ”tonåring”, Siavash från Iran, kom till klassen på Stoke High School i Ipswich, Suffolk, England, insåg både elever och föräldrar att något inte stod rätt till. Den påstådda 15-årige pojken var över 185 cm lång, hade skäggstubb, ett stort adamsäpple och ett högt hårfäste som såg att vara bakåtkrypande. Elever och föräldrar bedömde ”tonåringen” vara närmare 30 än 15.

Men när föräldrar började rikta klagomål om att en vuxen man satt tillsammans i skolan med deras minderåriga barn, avfärdades deras oro som ett utslag av rasism. Det rapporterar Daily Mail.

– Jag gick för att klaga men blev avvisad. De är vilseledda och verkar mer bekymrade om vad mannen kan tänkas känna. berättar en pappa till två tonåriga elever för tidningen.

– Jag känner inte till att den här personen har gjort något otillbörligt, men det är ändå helt klart fel att han ska vara i en klass tillsammans med barn.

En annan förälder berättar att mannen satt på en bänk i närheten av tonårsflickorna under lunchen och ”bara stirrade”. En elev gick till skolexpeditionen efter att Siavash börjad FaceTime-kontakta henne och fråga ut henne om hur nära skolan hon bodde. Men skolans ledning ansåg inte att det var något konstigt med frågorna, skriver Daily Mail.

Snart visade det sig dock att farhågorna hade fog för sig. Siavash konstaterades vara en vuxen man och avlägsnades från skolan.

Han hade berättat i skolan att han flytt från Iran och kommit till Storbritannien tillsammans med sin yngre bror, som myndigheterna bedömer är en verklig minderårig, cirka 12 år gammal. Siavash däremot ville skaffa sig en gratis utbildning och utgav sig därför för att vara tonåring.

Så som Daily Mail påpekar, drog Siavash nytta av Storbritanniens generösa asylsystem, som har konstaterats missbrukas av personer som vill skaffa sig en gratis utbildning genom att utge sig för att vara minderåriga.

“Storbritanniens system, under vilket cirka 3 000 ’ensamkommande’ ungdomar – nästan alla män – söker asyl varje år, hamnade under närgången granskning 2016 när en busslast av påstådda tonåringar anlände till Croydon efter att ha överförts till Storbritannien från Calais i Frankrike.

Genom att utge sig för att vara barn, kom de nyanlända i åtnjutande av inte bara gratis utbildning, utan också boendeplatser på de lokala myndigheternas barnhem (i områden med hög andel migranter såsom Kent upptogs så mycket som hälften av platserna på sådana hem av ’ensamkommande’ asylsökare).

Ändå har kritiker länge påpekat att dessa regler också skapar ett incitament för vuxna migranter att helt enkelt förstöra sina ID-handlingar och utge sig för att vara utsatta barn. Det visar sig också att ett flertal unga män som klev av bussarna i Croydon föreföll vara män med kantiga hakor i 20-30-årsåldern.”

Efter den här kontroversen stramades asylreglerna åt, och året efter ifrågasattes åldern i 705 fall. I sextiofem procent av de 618 uppklarade fallen visade sig personen (nästan alla män) vara över 18 år som utgett sig för att vara barn. Asylhandläggarna har nu instruktioner att hantera de asylsökare som framstår som vuxna som vuxna om de saknar tillförlitlig dokumentation. Bara i osäkra fall ska de hellre fria än fälla.