I fredags lämnades en polisanmälan in till riksåklagaren och rikspolischefen mot 300 personer med kopplingar till terrorgrupper som Islamiska staten och al-Qaida. Bakom anmälan står Ulf Boström, Sveriges enda integrationspolis, som tillsammans med experter inom Internationella brottmålsdomstolen och tidigare anställda vid åklagarmyndigheten identifierat lagstöd för rättsväsendet att åtala de terroristmisstänkta individerna.

– Sverige måste lyfta på varenda juridisk sten för att lagföra dessa individer, säger Ulf Boström.

Sedan 2012 har omkring 300 personer rest från Sverige för att ansluta sig till Islamiska staten, al-Qaida eller relaterade grupper. Omkring 150 har återvänt. Hittills har det ansetts svårt att åtala svenska medborgare för terrorbrott i Syrien och Irak, men nu kan det vara på väg att ändras.

Enligt Boström utgör dessa terrorister en fara för det svenska samhället och i synnerhet deras brottsoffer som sökt skydd i Sverige.

– Jag har fått stöd av experter inom bland annat Internationella brottmålsdomstolen och tidigare anställda vid åklagarmyndigheten som identifierat en möjlighet att åtala personer som förenat sig med Islamiska staten, säger Boström.

– De som anslutit sig till IS kan inte ha undgått vad terrorgruppen gjort med tanke på all reklam den pumpade ut. Det var inget Disney precis.

I anmälan står bland annat att man konstaterar att ”Sverige inte har agerat på något sätt för att ställa de individer till svars som frivilligt stött och hjälpt IS att både expandera sitt territorium och bibehålla kontrollen däröver”. Man understryker även att det är ”egalt på vilket sätt detta stöd har skett”.

Anmälans kärna går ut på att personerna underlättat för Islamiska staten att begå brott: ”täcka kostnader för utförande av brotten, eller skaffat vapen, fordon, sjukvårdsprodukter (inklusive läkemedel), pass, genom att ha stött med livsmedel, reparationer av el- och vattenanläggningar; genom att ha reparerat vägar, IT-utrustning och bedrivit islamistisk utbildningsverksamhet; genom att ha införskaffat/lämnat materiel eller arbetat med skadade/sjuka”.

Gärningsmännen (…) har uppsåtligen medverkat till att direkt utföra eller främja Islamiska statens olika brott enligt 3, 4 och 6 kap. BrB. Tillika Lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

[…]

Medverkan så som angivet faller under bestämmelserna i 23 kap brottsbalken om försök, förberedelse och medverkan mm. Medhjälp innefattar all slags verksamhet som underlättat för IS att verka och begå brott.

I Göteborg där Boström arbetar finns IS brottsoffer som blir hotade av personer som påstår sig ha stridit för IS och andra terrorgrupper, personer som ses som hjältar av likasinnade.