På onsdagen utbröt kravaller i Belfast när så kallade unionister, missnöjda med brexit, löpte amok på gatorna, kastade brandbomber, stack bussar i brand och attackerade polisen. Drygt 40 utkommenderade kravallpoliser uppges ha skadats i attackerna.

Upploppen iscensattes i protest mot vad man från unionistiskt håll uppfattar är politiska steg i spåren av brexit i riktning mot ett mer enat Irland som man är motståndare till. Unionisterna vill i stället se en fortsatt delning av den irländska ön med Nordirland som en tydlig del av Storbritannien.

På den andra sidan finns de katolska nationalisterna representerade politiskt av Sinn Fein och tidigare IRA som kämpar för ett enat Irland och frihet från engelsmännen. Många befarar nu att de djupa konflikter som under lång tid och fram till för några decennier sedan gjorde regionen till Europas mest terrordådsintensiva kan vara på väg att blossa upp på nytt.

Flera upplopp senaste veckan

Kravaller har av unionisterna iscensatts vid flera tillfällen den senaste tiden och vid några tillfällen mött motstånd från nationalister, men framför allt från polisen. Onsdagens upplopp i de protestantiska/unionistiska delarna av Belfast beskrivs som de värsta hittills.

Genom att Storbritannien lämnat EU har stridigheter uppstått kring vilka regler som ska gälla mellan Nordirland som tillhör Storbritannien och det övriga Irland som är kvar i EU. Unionisterna anser att reglerna spelar nationalisterna i händerna och missnöjet har eskalerat till våldsamheter.

Skör fred i Nordirland

Freden mellan protestanter/unionister och katoliker/nationalister i Nordirland beskrivs som skör och befaras nu kunna spricka. en ny sjögräns dras mellan Nordirland och Storbritannien.

Konkret är det bland annat den nya sjögräns som efter brexit dragits upp mellan Storbritannien och den irländska ön som väcker ont blod bland unionisterna. Att gränsen flyttas fån land till vatten innebär att det skapas en ny barriär mellan hela den irländska ön och Storbritannien som innefattar även Nordirland.

Vreden späddes nyligen på ytterligare när det stod klart att Sinn Fein-trogna nationalister inte kommer att åtalas för brott mot coronarestriktionerna i samband med en stor hyllningsbegravning. Än så länge har det varit unionisterna som står för merparten av våldet men oro finns att gamla militanta IRA-strömningar på den andra sidan också ska väckas till liv som en motreaktion.

Ytterligare upptrappning av våldet befaras

Från styrande håll såväl lokalt i Nordirland som i London görs nu försök att gjuta olja på vågorna och i uttalanden av bland annat premiärminister Boris Johnson fördöms våldet och uppmanas till dialog. Många befarar dock att den uppmaningen inte kommer att hörsammas utan att våldsamheterna i stället kommer att trappas upp ytterligare.