Sida har beslutat att ge Svenska Afghanistankommittén ett extra tillskott. Totalt uppgår det svenska biståndet till Afghanistan nu till en miljard kronor om året.

De 56 miljoner kronorna ska gå till organisationens hälsoprogram och covidprojekt, vilket det afghanska hälsoministeriet och Världsbanken har slutat finansiera. Utöver hälsokliniker på landsbygden ska pengarna även gå till skolor, dricksvatten, landsbygdsutveckling och lokal infrastruktur.

Sidas utökade organisationsstöd till Svenska Afghanistankommittén för 2021 blir 253 miljoner varav 197 miljoner redan betalats ut.

LÄS ÄVEN: Svenska biståndsmiljarder till Afghanistan gjorde ingen nytta

I september beslutade Sida att ge ytterligare 70 miljoner kronor i humanitärt stöd i Afghanistan. Regeringens årliga anslag till Afghanistan ligger på en miljard kronor.

– Svenska Afghanistankommittén är en av våra samarbetsorganisationer som fortfarande kan ge sjukvård och annan nödvändig samhällsservice på landsbygden. Nu bidrar vi med ytterligare 56 miljoner kronor så deras hälsokliniker kan fortsätta att vara öppna, säger Maria Lundberg, chef för Afghanistanenheten på biståndsmyndigheten Sida.