Mannen läste Koranen och ville dela av med sig sin åsikt om islam. Nu går han på polisförhör och måste svara på generella frågor om sin inställning till muslimer. I slutändan kan han potentiellt dömas till upp till två års fängelse.

Denny Abrahamsson lever ett vanligt liv som pensionär. Han delar sin hemvist mellan Stockholm och Thailand efter ett långt arbetsliv – bland annat som egen företagare. I sin ungdom var han medlem i kommunistiska KPML(r) men sedan dess har han inte varit med i några politiska partier:

– Jag brukade vara vänster tidigare men på senare år gått mer och mer till höger. Vänstern har spårat ut fullständigt och blivit höger så att säga. Jag märker av att vänstern använder censur allt mer när de inte klarar debatter, säger Denny när Samhällsnytt når honom på telefon.

Det senare menar han att han har fått personlig erfarenhet av: i mars 2017 blev flera av hans kommentarer i den populära Facebook-gruppen Stå upp för Peter Springare polisanmälda för hets mot folkgrupp.

– Anledningen till att jag har börjat skriva kommentarer är att jag ser en fara med islam och jag ser att folk är så vilsna. Jag vill väcka upp människor, men det är svårt.

– För några år sedan tyckte jag också att islam är väl bara en vanlig religion, men sedan läste jag Koranen och blev chockad av det hatet som finns där, kvinnoföraktet, hat mot otrogna. Ju mer islam tar över, ju mer kompromissar vi. Islam är ju en totalitär ideologi, det för med sig diktatur. Så jag menar att vårt demokratiska system är i fara.

Anmälaren som reagerat på Abramahssons inlägg bifogade flera kommentarer, men polisen har valt att gå vidare med bara två. Här följer ett utdrag från förundersökningsprotokollet som visar de två inläggen som åklagaren menar utgör hets mot folkgrupp:

Abrahamsson menar att inläggen i fråga inte kan utgöra hets mot folkgrupp eftersom de kritiserar en religion, inte en grupp människor:

– Jag hatar ju inga människor. Vad jag hatar det är ideologi, islam. Man kan ju kritisera fascism eller nazism, men varför inte islam? Varför ska islam ha någon skyddsstatus?

Kammaråklagaren Tove Kullberg som lämnade in stämningsansökan har dock en annan uppfattning. Hon menar att inläggen var brottsliga, men kan inte specificera vilka uttryck i dem som gått över gränsen enligt lagen:

– Jag har gjort bedömningen att inläggen som sådana och inte några ord specifikt är brottsliga och utgör hets mot folkgrupp. Sedan får tingsrätten pröva det.

Abrahamsson menar att han kritiserar en ideologi, inte en grupp människor. Anser du inte att du drar gränsen mellan vilka uttalanden som är brottsliga och vilka som är en del av yttrandefriheten för hårt i och med detta åtal?

– Jag anser att det finns anledning för tingsrätten att pröva det här. Det är inte upp till åklagaren att avgöra var gränsen går, utan upp till domstolen.

Samhällsnytt har tagit del av polisförhör med Abrahamsson. I förhöret ställdes en del frågor som inte har någon direkt koppling till det misstänkta brottet och påminner snarare om ett åsiktsförhör. Däribland ställs frågan vad Denny anser om muslimer generellt. Denny känner sig tvungen att redogöra om sina personliga uppfattningar för förhörsledaren – trots att det saknar relevans för gärningen:

”Denny uppger att han inte har något emot muslimer så länge de inte påtvingar honom deras religion. Religionen är en privat sak för varje ensklid person. Vidare så säger Denny att han inte går till kyrkan då hans tempel redan finns i hans hjärta. Om någon vill gå till kyrkan eller till moskén är det upp till varje person.”

För Samhällsnytt berättar Denny att polisens förhörsledare var muslim själv och att hans opartiskhet därför kan ifrågasättas:

– Hans namn var ju Shari och jag misstänkte att det kommer från Sharia.

Sa han till dig att han är muslim under förhöret?

– Jag frågade honom det och då sa han det.

När Samhällsnytt ber Kullberg att kommentera den uppgiften säger hon följande:

– Det har jag ingen som helst kommentar till. Om han anser att det förelåg felaktigheter i polisutredningen får han själv vända sig till mig.

Åklagare har åberopat 16 kap 8 § 1 st brottsbalken som har fängelse i upp till två år i straffskalan. Trots att det är osannolikt att den tidigare ostraffade Denny skulle få fängelse vid en fällande dom vill Kullberg inte specificera vilken straffpåföljd som kommer att yrkas.

Denny Abrahamsson menar samtidigt att ett fängelsestraff vore ”vidrigt”.

Vad tycker om du blir dömd till fängelse?

– Det vore vidrigt och fruktänsvärt att sitta i fängelse om man uttrycker sina åsikter.

Huvudförhandlingen i målet kommer att hållas den 19 juni i Stockholms tingsrätt.

Förundersökningsprotokollet och stämningsansökan kan laddas ned på följande länkar:  Förundersökning och Stämningsansökan