När årets första nio månader gått har hela 95 766 uppehållstillstånd beviljats. Det motsvarar ett helt Jönköping eller Norrköping. Med samma takt skulle det vid årets slut landa på nästan 128 000 uppehållstillstånd – mer än ett helt Göteborg på fem år.

Det visar statistik från Migrationsverket. De största kategorierna är ”anknytning” (33 755), ”arbetsmarknad” (30 505) samt ”asyl” (14 970).

Med samma takt som hittills i år skulle år 2018 gå till historien som det tredje högsta mottagandet någonsin enligt Migrationsverkets statistik. Detta är topplistan:

  1. År 2016: 151 031
  2. År 2017: 135 529
  3. År 2018: 127 688 (extrapolerat)
  4. År 2013: 121 718

År 2016 var året efter totalinvandringen år 2015, när Löfven sa att ”vi bygger inga murar” och övriga partier, SD undantaget, också hyllade den rekordhöga invandringen. På grund av att det tar tid att behandla ansökningarna blev år 2016 det år då Sverige delade ut flest antal uppehållstillstånd någonsin.

År 2013 var det år då Migrationsverket tog ett tjänstemannabeslut om att ge automatiska permanenta uppehållstillstånd till alla som hävdar att de kommer från Syrien.

Trots rekordsiffrorna menar vissa fortfarande att Sverige numera har en restriktiv invandring. Exempelvis i maj månad när SVT skrev att S vill ha fortsatt restriktiv migrationspolitik.

Även den oreglerade arbetskraftsinvandringen, som infördes av Alliansregeringen i slutet av 2008, har under senare år varit föremål för kritik för fusk. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen så sent som i maj förra året för att komma till rätta med fusket. Det har även visat sig att arbetskraftsinvandring använts som ett substitut för asylinvandring. Det kallas spårbytare och har ökat kraftigt.