Vi kan inte ha en situation där vi tvingas sitta på händerna medan individer tillåts förstöra Sverige och tryggheten vi byggt upp, sådana personer måste vi kunna utvisa. Det skriver SD-ledaren Jimmie Åkesson i en debattartikel.

Efter terrorgruppen Hamas massaker firades det på flera håll i Sverige och i somras drabbade två eritreanska grupperingar samman i krigsliknande scener på Järvafältet. Detta är ett par av exemplen Jimmie Åkesson pekar på då han förordar en lagändring som ger regeringen större möjligheter att utvisa personer som skadar rikets intressen.

LÄS ÄVEN: Åkessons tal till missanpassade invandrare: Du ska inte vara här

Samtidigt understryker SD-ledaren att detta bara utgör toppen av ett isberg och att det under ytan pågår betydligt mer.

Arbetet som regeringen och Sverigedemokraterna nu genomför för att bekämpa gängkriminaliteten är en bra början men mycket mer behöver göras, påpekar Åkesson som vill se över möjligheten att återinrätta den lagstiftning som fanns under stora delar av 1900-talet: utvisning med hänsyn till rikets intresse.

Att vi har människor i Sverige som inte har i landet att göra är inget nytt, men efter decennier av oansvarig migrationspolitik, då man fritt delat ut uppehållstillstånd till alla och envar, dras vi med tiotusentals människor som på många sätt försämrar vårt land.

I den här gruppen finns det särskilt individer som agerar på ett sätt som allvarligt skadar sammanhållningen i Sverige. Genom att missbruka våra grundlagsfästa fri- och rättigheter driver de sina egna, eller främmande makters intressen på svensk mark.

Vidare konstaterar sverigedemokraten att tidigare regeringar genom sin invandringspolitik har orsakat djupa sår i samhällskroppen som kommer ta decennier, sannolikt flera generationer, att läka fullt ut.

LÄS ÄVEN: Åkesson i ny arabvideo: Islamism vår tids ondska

En lagstiftning som utvidgar statens manöverutrymme i migrationsfrågor anpassad efter samtiden skulle göra det möjligt för en regering att själva fatta beslut om att utvisa enskilda individer som bedöms agera emot rikets intressen, för att destabilisera landet och i svenskfientliga syften.

När paradigmskiftet på migrationsområdet är genomfört kommer vi att i mycket större utsträckning kunna avlägsna utlänningar som inte hör hemma i vårt land. Då kommer det att finnas grund för utvisning på grund av bristande vandel och på grund av brottslighet, utöver de fall där utlänningen inte längre når kraven för ett uppehållstillstånd.

Att ge regeringen mandat och verktyg att också kunna utvisa individer som skadar rikets intressen utgör en viktig pusselbit i framtidens migrationspolitik.

LÄS ÄVEN: Åkesson: Hamas-anhängare kan åka till Palestina