I en serie inlägg på Twitter riktar Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson skarp kritik mot regeringen och Folkhälsomyndigheten för vad han menar är en undermålig smittskyddspolitik som renderat Sverige en föga smickrande plats i statistiken med bland de högsta dödstalen i covid-19 i världen. Det är ”en praktskandal” slår SD-ledaren fast och liknar den S-ledda regeringens strategi vid en ”ättestupa”.

Åkesson ifrågasätter varför knappt några av de utlovade testerna gjorts och varför man sänkte i stället för att höja skyddskraven för anställda inom vård och omsorg. SD-ledaren kräver att en utredning tillsätts och att ansvariga ställs till svars för de många misstagen i hanteringen av coronaepidemin.

Vidare noterar Åkesson att Sverige haft mångdubbelt flera dödsfall än övriga Norden tillsammans och rubricerar de regerings- och myndighetsbeslut som lett till detta för ”omänskliga”.

SD-ledaren kommenterar särskilt massdöden i covid-19 på landets äldreboenden där man inte ansett gamlas liv värda att rädda och i stället för botande behandling bara erbjudit palliativ vård och ofta inte ens det.

Åkesson sammanfattar regeringens och Folkhälsomyndighetens hantering av coronaepidemin som ”en praktskandal” och ”ett totalt haveri”. Han kräver att sanningen läggs fram på bordet i god tid före valet – inte efter, så som regeringen beslutat.