➤ RÄTTEGÅNG På måndagen inleddes huvudförhandling i hovrätten över Skåne och Blekinge i målet mot SVT-reportern Fredrik Önnevall som i februari i år i Malmö tingsrätt dömdes för människosmuggling. Detta efter att ha smugglat en enligt egen utsago syrisk yngling från Grekland genom EU till Sverige.

I tingsrätten dömdes Fredrik Önnevall och två av hans kollegor i SVT-reportageteamet till 75 timmars samhällstjänst. Åklagaren i målet, Kristina Amilon, var missnöjd med domen eftersom det normalt utdöms en fängelsepåföljd i den här typen av mål. Önnevall hade enligt åklagaren särbehandlats positivt pga fallets publicitet och hans ställning som SVT-reporter. ”Lika fall ska behandlas lika”, deklarerade Amilon.

Även Önnevall och hans medbrottslingar överklagade tingsrättsdomen. De har erkänt gärningen i sak men anser inte att de har begått något brott. I det fall hovrätten menar att ett brott har begåtts, menar de åtalade att de bör medges ett s.k. ”humanitärt undantag”. Ett sådant skulle dock kunna få långtgående konsekvenser om det blev prejudicerande.

Fick uppehållstillstånd i Sverige
Den enligt egen uppgift 15-årige syriske ynglingen fick permanent uppehållstillstånd i Sverige som s.k. ’ensamkommande flyktingbarn’ efter två månader. Detta trots att det är dokumenterat att han tillsammans med SVT-filmteamet korsat minst fem landsgränser i EU och passerat bland annat Italien, Tyskland och Danmark på vägen från Grekland till Sverige.

Föräldrarna kom hit som anhöriga
Kort efter att ynglingen beviljats uppehållstillstånd i Sverige framkom att han inte var ensam, så som han uppgett, då han föräldrar dök upp i Sverige och sökte – och beviljades – permanent uppehållstillstånd som anhöriga.

Kritik mot SVT
Skarp kritik har riktats mot att Önnevall och hans kollegor ägnat sig åt brottslig verksamhet på betalt arbetstid för licensbetalarnas pengar. Även SVT har kritiserats för att inte ha tagit avstånd från vad filmteamet gjort sig skyldiga till och avskedat dem. Tvärtom har SVT:s ledning försvarat människosmugglingen och betalar nu – också det med licensbetalarnas pengar – Önnevalls och hans kollegors rättegångskostnader.