Lärarbristen är så svår på Sjöparksskolans högstadium i Gällivare att vissa dagar får eleverna bara en lektion. Nu larmar föräldrar om den ohållbara situationen och kräver förändring. ”Vi gör vad vi kan”, säger Eva Martinsson, förvaltningschef på Barn och utbildning i Gällivare kommun.

– Vi är oroliga för att våra barn inte kommer få de kunskaper som de har rätt till. Att de inte kommer klara ämnena och inte få betyg, säger en av föräldrarna till SVT.

När höstterminen startade var de flesta tjänsterna tillsatta på skolan men redan första skoldagen började lektioner ställas in i rasande takt.

– Engelskan är inställd. Slöjden är inställd. Idrotten är inställd. Svenskan är inställd och så vidare, säger en förälder som SVT Nyheter Norrbotten har pratat med.

Vissa skoldagar blir det bara en eller två lektioner och i elevernas scheman gapar stora hål. Situationen är ohållbar menar barnens föräldrar. De är kritiska både till skolan och kommunens hanterande av situationen.

LÄS ÄVEN: Utbildningsministern överväger sänkta kunskapskrav i skolan

”Vi gör vad vi kan”

– Vi är väldigt kritiska till att skolan och Gällivare kommun inte lyckats lösa lärarbristen och att vi inte har blivit informerade om detta i tid. Skolan informerar inte heller hur det går och hur de jobbar med att lösa problemet.

Förvaltningschefen på Barn och utbildning i Gällivare kommun, Eva Martinsson, hävdar att arbetet pågår för fullt för att lösa problemen men säger samtidigt att ”vi vet inte riktigt vad som har hänt”.

Bland annat försöker man lösa lärarbristen med att anställa obehörig personal som saknar pedagogisk kompetens eller ämnesutbildning. Utöver dessa har även begreppet husvikarier introducerats. Tanken är att dessa ska kunna hoppa in i nästan alla ämnen, trots att de saknar adekvat utbildning.

Till föräldrarna som oroar sig för sina barns framtid låter Martinsson hälsa att ”vi gör vad vi kan” och uppmanar därefter föräldrarna att tipsa om lärare eller själva dra på sig lärarrollen.

LÄS ÄVEN: Kiruna bygger lyxbadhus för 700 miljoner – skär ned på äldreomsorg och skola