Katrin Hruska som arbetar som akutläkare i Stockholm väljer att gå ut med ett internt mejl från akutläkare på Huddinge-akuten i Dagens Nyheter. Enligt henne får misstänkta coronapatienter ligga i timmar i samma korridorer och rum som andra patienter på akutmottagningar. All personal kan slås ut, enligt henne. ”Jag vet inte hur det här ska gå till, vi har ingen som helst möjlighet att hantera att vi har smittan bland folk i vårt system.”

I ett mejl undrar en grupp akutläkare på Karolinska i Huddinge hur de ska hantera misstänkt smittade patienter som kommer in till akuten. Enligt Hruska får dessa ligga tillsammans med de andra patienterna i timmar tills ett provsvar om de är smittade eller inte kommer.

Svårt sjuka tillhör just riskgrupper som skulle skyddas speciellt enligt Folkhälsomyndigheten och statsepidemiologen Anders Tegnell – eftersom just de löper den största risken att dö.

Men trots situationens allvar har verksamhetschefen inget svar – utan lovar att ”ta frågor med sig”, eftersom det är olika besked.

En av frågorna gällde om patienter och personal som blivit exponerade för en coronapatient ska isoleras. Svaret blir då följande:

”Har personal inte symptom ska de inte sitta i karantän, utan gå till arbetet som vanligt. Vad gäller medpatienter har jag olika information. Tar med mig den frågan.”

Enligt Hruska är hanteringen katastrofal och visar på att ingen beredskap finns överhuvudtaget. Misstänkta coronapatienter kan inte tas emot av vanliga, exempelvis geriatriska avdelningar, utan ska först till akutmottagning:

– Nu måste dessa patienter, med andningssvårigheter, feber eller hosta, först till akuten. Jag vet inte hur det här ska gå till, vi har ingen som helst möjlighet att hantera att vi har smittan bland folk i vårt system.

– Det här kräver träning och förberedelser som inte har skett. Jag vet inte hur vi ska undvika att slå ut all personal. Varken vården eller hemtjänsten har extrapersonal att ringa in.

Samtidigt menar hon att det finns inarbetade rutiner i andra länder – t ex i Kanada, där man i ett tidigt skede markerar misstänkt smittade patienter och hanterar dem separat från resten.

Statsepidemiologen Anders Tegnell gick igår ut med att svensk beredskap är bättre än den italienska. Detta verkar dock Hruska inte hålla med om:

– Sverige har inte en bättre, utan en sämre beredskap än andra. Jag börjar nästan gråta när jag hör talare som vi bjudit in till en konferens, som vi spelar in, berätta hur de förberett sig och jobbar. I Sverige är det oklart vem som har ansvaret – det är inte Lena Hallengren, inte Socialstyrelsen, utan regionerna, men de hänvisar till myndigheterna.