En 71-årig man med lungcancer som hade vårdats på akutavdelningen vid Skånes Universitetssjukhus, SUS, i Lund flyttades till en vanlig vårdavdelning – men där ”missade” personalen att övervaka mannen som lämnades att dö.

Det framgår av anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att 71-åringen var inlagd på akutvårdsavdelningen på grund av dålig andning och ansamling av koldioxid, rapporterar Sydsvenskan.

LÄS ÄVEN: Region kan inte garantera akut vård

Läkarna bedömde att bakgrunden till hans akuta tillstånd var både cancer och någon form av neurologisk sjukdom som påverkade andningen. Patienten förflyttades till en vanlig vårdavdelning men där försämrades hans tillstånd ytterligare.

Patientens syresättning sjönk och han fick därför syrgasbehandling men trots detta nådde syrenivåerna aldrig upp till en acceptabel syresättning. Därefter har vårdpersonalen lämnat patienten ensam på natten under hela sju timmar. På morgonen påträffades patienten avliden i sängen.

Vidare framgår det att en obduktion av patienten genomfördes men att någon enskild dödsorsak inte är bekräftad. I anmälan skriver patientens dotter att läkarnas bedömning av hennes fars tillstånd var ”löjlig”.

IVO har utrett händelsen och meddelar nu att man friar Skånes Universitetssjukhus. Myndigheten anser att det är en tillräcklig påföljd att kritisera sjukhuset för att inte ha tillhandahållit tillräcklig vård.

LÄS ÄVEN: Kvinna sökte vård – skickades hem och dog