På äldreboendet Gustavsgården i Gustavsberg i Värmdö kommun anmäldes flera fall av vanvård under fjolåret. Nu uppmärksammas ytterligare ett fall där personalen gett sig på en boende.

I oktober 2019 uppmärksammade Samhällsnytt en funktionshindrad kvinna som blev lämnad på toalett på boendet i över fem timmar och sedan påträffades blodig. Då skyllde man bland annat på en ”stressig arbetssituation”. Tidigare har bland annat en man avlidit efter att personalen gett honom fel medicin och några veckor innan avled en kvinna efter ett illa rengjort trycksår och sedan drabbades av blodförgiftning.

Mellan 2017 och 2018 ökade antalet rapporter om fallolyckor eller andra avvikelser på Gustavsgården från 275 till 428 stycken.

LÄS MER: Funktionshindrad kvinna lämnad på toalett i över fem timmar – påträffades blodig

Det senaste fallet utspelades i slutet av 2019 och handlar om en boende som skulle få hjälp av nattpersonalen. I stället fick denne ett slag på knät och ett täcke kastat över sig. Anledningen ska enligt personen ha varit att personalen varit ”irriterad”.

Sedan de många fallen av vanvård blev kända 2019 ska man på Gustavsgården ha omorganiserat verksamheten och genomfört ”en rad olika förbättringsåtgärder”. Efter detta senaste fall ska man ha beslutat om ytterligare två åtgärder; en mer närvarande ledning på avdelningen och arbetsplatsträffar med fokus på ”bemötande- och värdegrundsfrågor”.

Gustavsgården har anmält händelsen som ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.