I en motion till riksdagen föreslår de fyra Allianspartierna att ”nyanlända” ska engageras i någon av de 18 försvarsorganisationerna. Utspelet kritiseras av SD.

Under rubriken ”De frivilliga försvarsorganisationernas roll i integrationsarbetet” skriver Alliansföreträdarna att:

Frivilligorganisationerna har en lång historia av socialt arbete och ansvarstagande.Vi tror därför att de på ett bra sätt kan bidra i integrationsarbetet. Precis som många svenskar före dem, skulle nyanlända kunna delta i meningsfulla aktiviteter och utbildningar och samtidigt känna att de på ett tydligt sätt bidrar till sitt nya land.

Syftet enligt motionärerna är bland annat att det ska ge ”viktiga nätverk i det svenska samhället och också bereda en väg in på arbetsmarknaden”.

Förslaget sågas av Sverigedemokraterna som anser att försvaret inte är till för att lösa en misslyckad invandringspolitik.

- Frivilligorganisationerna är viktiga för försvaret men de måste betraktas ur ett totalförsvarsperspektiv i första hand och är inte till för att ta hand om det stora integrationsproblem som regeringarna de senaste årtiondena skapat, säger Mikael Jansson, försvarspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, till Samhällsnytt.

– Invandrare måste först assimileras innan de kan inkluderas. Det borde innebära krav på medborgarskap samt att man är välintegrerad för att vara en del av organisationerna inom totalförvaret.

Debatt och omröstning om Alliansmotionen väntas ske någon gång under mars.