Hos Centerpartiet anser man att uppgörelsen med Miljöpartiet var rätt – ”inte minst för att hålla SD borta från inflytande”.

2013 gjorde alliansen upp med Miljöpartiet om att ge vård till ”papperslösa”. Inför stundande val menar nu den nye M-ledaren Ulf Kristersson att uppgörelsen var ett misstag, men resten av alliansen håller inte med.

Enligt Kristersson riskerar fortsatt sjukvård till illegala invandrare att signalera att migranter som fått avslag på asylansökan inte behöver rätta sig efter detta och ett skuggsamhälle kan växa fram.

Redan idag uppskattar man antalet illegala invandrare i Sverige till omkring 50 000.

– För oss har det varit självklart att vård ska ges efter behov. Att undanhålla människor vård, det är inte ett sätt att reglera vilka som ska vara i Sverige och inte, säger Emma Henriksson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott.

– Det är oroväckande att vi får en samhällsdebatt där det verkar som att om man undanhåller människor mänskliga rättigheter, så skulle det förbättra situationen i vårt land.

Hos Centerpartiet anser man att uppgörelsen med Miljöpartiet var rätt – ”inte minst för att hålla SD borta från inflytande”.

– Vi vill ju leva i ett land där man inte ska dö på gatorna på grund av till exempel diabetes, säger partiets vice ordförande Anders W Jonsson.

Även Liberalerna ska vara kritiska mot Kristerssons påstått nyvunna insikt.