Antalet födda barn under första halvåret i år var det lägsta sedan 2003. Det skriver SCB.

51 600 barn föddes under de första sex månaderna i år, vilket enligt statistikmyndigheten är nästan 3000 färre än samma period 2022. Antalet är det lägsta på 20 år.

– Inte sedan 2003 har det fötts färre barn under årets första sex månader, och då var den totala folkmängden nästan 1,6 miljoner invånare mindre än i dag, säger Ann-Marie Persson, befolkningsstatistiker på SCB, i en kommentar.

Färre svenskar

Det är inte bara i kommuner med krympande befolkning som barnafödandet minskar. I nio av Sveriges tio största kommuner föddes färre barn första halvåret i år jämfört med samma period förra året.

Av de större kommunerna är det endast i Örebro som har ett ökande barnafödande, även om ökningen är liten. I kommuner som Huddinge, Nacka och Eskilstuna minskar barnafödandet med mer än tio procent.

Barnafödandet har de senaste åren minskat bland såväl svenskar som invandrare. Sett över de senaste två decennierna har dock antalet nyfödda barn med två inrikes födda föräldrar minskat med femton procent, medan antalet nyfödda med två utrikes födda föräldrar mer än fördubblats.