En jury i Dallas, Texas har dömt emot Jeffrey Younger som försöker skydda sin son James från mamman Anne Georgulas planer på att fullfölja 7-åringens kemiska kastrering och könsbyte till att bli ”Luna”.

Elva av de totalt tolv jurymedlemmarna röstade mot att göra Jeffrey Younger till ensam vårdnadshavare till sina tvillingpojkar. Tidigare har föräldrarna delat på den rollen.

Juryns dom betyder antagligen att Jeffrey Younger kommer tvingas att ”affirmera” James som en flicka trots sina religiösa och moraliska invändningar samt tvingas till att ta lektioner i transgenderism. Den kan också komma att tvinga Younger att inte ta med sonen till människor som inte går med på att behandla honom som en flicka.

Enligt Younger genomför ex-frun Georgulas processen med könsbytet mot sonen James vilja. Det var ex-frun som tog fallet till domstol för att kräva att antalet övernattningar ex-mannen har med barnen skulle minska och att hans besök med pojkarna skulle övervakas.

Younger befarar att Georgulas påtvingar en livslång misär på sonen.

På sajten savejames.com har fadern satt upp en insamling för rättegångskostnaderna.

https://www.youtube.com/watch?v=tnLwbu4npp4