Under tisdagen meddelade den amerikanska storbanken JPMorgan Chase att de nu ämnar storinvestera i USA i stället för utomlands. Beslutet motiveras med den nya regeringens skattereformer och avregleringar.

JPMorgan är den första av storbankerna som går ut och aviserar att de ämnar storsatsa inom USA:s gränser och som gör det med hänvisning till de avregleringar och skattereformer som den nya Trump-regeringen genomför. Banken uppger att man nu investerar 20 miljarder dollar över fem år på hemmaplan.

Bland annat får 22 000 av bankens lägst avlönade medarbetare en 10-procentig löneförhöjning. Banken ska även anställa 4 000 nya medarbetare.

Banken uppger också att man öppnar över 400 nya bankkontor i USA och kommer att öka utlåningen till låginkomsttagare. Vidare avser JPMorgan öka donationerna till välgörenhet i diverse kommuner runt om i USA med hela 40 procent till 1,75 miljarder dollar per år.