I ett gemensamt brev till president Joe Biden gör 22 stycken delstatsåklagare klart att de motsätter sig Världshälsoorganisationens planerade pandemifördrag. De menar att avtalet hotar nationell suveränitet och grundlags­skyddade rättigheter.

I slutet av maj möts WHO:s medlems­länder för att besluta om ett nytt pandemi­fördrag och förslag till ändringar i det internationella hälso­reglementet, ett avtal som fått stark kritik från flera håll i världen.

Nu är det alltså en grupp delstatsåklagare som gått samman för att protestera mot att president Joe Biden kommer att skriva under fördraget. Man varnar för att avtalet ger ”oöverträffade och grundlagsstridiga befogenheter” till FN:s hälsoorgan.

LÄS ÄVEN: WHO: Sjukdom X bara en tidsfråga

Ledd av Montanas delstatsåklagare Austin Knudsen skriver koalitionen till Biden att trots ändringar i det ursprungliga utkastet är den senaste versionen av fördraget ”fortfarande mycket problematisk”.

Gruppen hävdar också att arbetet med det internationella hälso­reglementet ”till stor del har skett bakom stängda dörrar eftersom arbetsgruppen överväger hundratals förslag”.

I varierande grad skulle dessa åtgärder hota nationell suveränitet, undergräva staters auktoritet och äventyra konstitutionellt garanterade friheter. I slutändan är målet med dessa instrument inte att skydda folkhälsan. Det är att överlåta auktoritet till WHO – särskilt dess generaldirektör – för att begränsa våra medborgares rättigheter till yttrandefrihet, integritet, rörelse (särskilt resor över gränser) och informerat samtycke.

Vidare varnar man för att föreslagna ändringar skulle ge WHO:s generaldirektör befogenhet att ensidigt utlysa en ”folkhälsokris av internationellt intresse” i en eller flera medlemsländer, och att sådana förklaringar kan inkludera uppfattade eller potentiella nödsituationer andra än pandemier, inklusive klimatförändringar, migration, vapenvåld eller till och med ”nödsituationer” som involverar växter, djur eller ekosystem.

LÄS ÄVEN: Elsa Widding ställde regeringen mot väggen om WHO:s ökade makt

De mer allvarliga versionerna av förslagen skulle ge generaldirektören rätt att diktera vad som måste göras som svar på en deklarerad kris. Med andra ord, USA:s folkvalda representanter skulle inte längre fastställa landets folkhälsopolitik. Även i en urvattnad version skulle dessa förslag på ett olämpligt sätt överlåta amerikansk suveränitet till WHO, slår man fast.

Pandemin ett övergrepp

Man hänvisar till reglerna under pandemin som Neil Gorsuch i högsta domstolen beskriver som ”de största intrången i medborgerliga friheter i detta lands fredstidshistoria”.

Medan staten begränsade amerikaners frihet misslyckades WHO med att hålla det kinesiska kommunistpartiet ansvarigt för sina lögner och bedrägerier under pandemin, påpekar gruppen.

Man understryker också att den amerikanska konstitutionen inte ger inte ansvaret för folkhälsopolitiken till den federala regeringen utan reserverar dessa befogenheter för delstaterna.

Liknas vid kommunistsystem

Ytterligare en varning handlar om att avtalet skulle lägga grunden för en global övervakningsinfrastruktur, skenbart i folkhälsans intresse men med den inneboende möjligheten till kontroll i likhet med kommunistiska Kinas ”sociala kreditsystem”.

Delstatsåklagarna oroas även över uppmaningen till medlemsnationerna om att ”samarbeta, i enlighet med nationell lag, för att förhindra desinformation”, ett språk som konsekvent användes under pandemin från Biden-administrationen. Detta menar man är särskilt farligt med tanke på hur staten pressade och uppmuntrade sociala medier att undertrycka yttrandefriheten under pandemin.

LÄS ÄVEN: Stor uppslutning vid manifestation mot svenskt WHO-medlemskap