➤ I förordet skriver SSB att ha en god och ingående kunskap om kriminalitet bland olika samhällsgrupper är viktigt för att kunna förstå och hur man ska agera på brottsligheten i Norge.

På måndagen släppte den norska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån, SSB, ny statistik över brottslighet bland invandrare och deras barn.

Siffrorna har tagits fram på uppdrag av invandrings- och integreringsminister Sylvi Listhaug och baseras på personer över 15 bosatta i Norge 2010-2013.

I denna framgår bland annat att andelen gärningspersoner är 49 procent högre bland invandrare än befolkningen i stort.

Än värre är det bland norskfödda barn till invandrare där andelen gärningspersoner är 151 procent högre än övriga befolkningen.

Stöld och dylik kriminalitet är kategorin invandrare är mest överrepresenterade i och de mest överrepresenterade grupperna kommer från Afrika och Asien där Afghanistan, Iran, Irak och Somalia ligger värst till.

Samtidigt är personer från västeuropeiska länder och Nordamerika samt enskilda asiatiska länder underrepresenterade.

Efter att man korrigerat siffrorna för ålder reduceras överrepresentationen till 20 procent för invandrare och 42 för andra generationen.