På måndagen föll dom i det uppmärksammade målet där 22-årige Andreas Andersson stått åtalad för mord på barndomsvännen Emilia Lundberg i Tollarp för ett år sedan. På följden blir 14 års fängelse.

Det var den 3 december 2019 som Emilia hittades avliden vid Vramsån i skånska Tollarp. Hon hade då varit försvunnen i över en vecka.

Det kunde direkt konstateras att det var fråga om ett mord. Emilias hade huggits med en kökskniv i hals, huvud, lår och rygg och förblödde till döds. Tidpunkten för mordet gick att bestämma till middagstid den 22 november.

Misstankar riktades snart mot barndomsvännen Andreas som greps, anhölls och häktades. Han kunde knytas till brottsplatsen genom tillhörigheter som han glömt kvar, bland annat mordvapnet. Vid husrannsakan hittades andra föremål som tillhörde Emilia.

Andreas har nekat till mordet. Inget motiv har därför kunnat fastställas. Att han är gärningsmannen menar Kristianstads tingsrätt dock är ställt utom rimligt tvivel.

En rättspsykiatrisk undersökning visar att Andreas inte lider av någon psykisk störning och inte heller gjorde det när brottet begicks. Han ska därför dömas till fängelse.

I stället för de 16 års fängelse som domstolen menar är det egentliga straffvärdet, döms Andreas till 14 år. Detta beroende på gärningsmannens låga ålder när mordet begicks. Enligt praxis minskas också den utdömda strafftiden med en tredjedel till drygt 9 år.

Andreas advokat Mellka Kjellberg meddelar att man kommer att överklaga domen till hovrätten. Enligt försvaret har domstolen gjort en felaktig bevisvärdering. Man siktar i första hand på ett frikännande och i andra hand på ett lägre fängelsestraff.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.