Tidigare i veckan levererade förbundskansler Angela Merkel ett känslofullt tal om nödvändigheten i att begränsa yttrandefriheten. Inskränkningarna krävs för att bevara friheten, förklarade förbundskanslern som möttes av applåder i parlamentet men kritik på Twitter.

I slutet av 2017 antog Tyskland ett strikt förbud mot uttalanden som anses som ”hatfulla”. Enligt den nya lagen kan webbplatser bötfällas med upp till 50 miljoner euro, om de inte snabbt nog avlägsnar så kallat ”hat” från deras plattformar.

Lagen ledde till att bland annat Facebook i Tyskland rekryterade hundratals nya medarbetare för att hantera rapporter om innehåll som bryter mot lagen och för att bättre kunna övervaka vad folk publicerar. Nu verkar Merkel mana för ytterligare inskränkningar i yttrandefriheten.

Under talet, i det tyska parlamentet, sa Merkel: ”Till de som hävdar att de inte längre kan uttrycka sina åsikter, säger jag; Om du ger uttryck för starka åsikter måste du leva med det faktum att du kommer att motsägas”. Vidare säger hon: ”Att uttala en åsikt kommer inte utan kostnad men yttrandefrihet har sina gränser” varpå applåder dövar protesterande röster.

”Gränsen går där hat sprids, den börjar där andra människors värdighet kränks. Parlamentet måste och kommer att motarbeta extrema åsikter, annars kommer samhället inte längre vara det fria samhälle det en gång var”.

Då vad som kränker andra människors värdighet är subjektivt och helt beror på vad den tilltalade finner kränkande inkluderas automatiskt åsikter som de flesta skulle finna vara fullt acceptabla. Detta nämner dock inte förbundskanslern i sitt tal.

Talet väcker uppmärksamhet på Twitter där många ifrågasätter Merkels motiv och drar paralleller till tidigare tyska ledare.

Hets mot folkgrupp

Debatten om yttrandefrihet i Tyskland har intensifierats sedan landet tog emot över en miljon migranter från Mellanöstern och Nordafrika från 2015 och framåt.

Liksom i Sverige har många tyskar drabbats av anklagelser om ”hatyttringar” eller ”hets mot folkgrupp” för att i hätska ordalag påpekat saker som att migranter är ansvariga för en oproportionellt stor mängd brott och sexuella övergrepp. Detta trots att den tyska regeringens egna beräkningar visar att våldsbrott i Tyskland ökade med tio procent mellan 2015 och 2016 samt att mer än 90 procent av ökningen berodde på unga manliga ”flyktingar”.

Ett annat försök att kväsa oppositionella åsikter skedde i tyska delstaten Sachsen tidigare i år. Då försökte lagstiftare införa en lag som skulle ”vidta kraftfulla och effektiva åtgärder mot dem vars syfte är att minska EU:s grundläggande värderingar genom att attackera Europeiska unionens symboler”. Straffet för att bränna en EU-flagga eller håna den Europeiska unionens hymn föreslogs vara tre års fängelse.