På tisdagen tog Anne Ramberg, Generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund, upp händelsen där en kvinna tillfälligt stoppat en utvisning av en afghan genom att på planet vägrat sätta sig ned och direktsänt spektaklet på Facebook.

Enligt uppgifter ska afghanen ha utvisats senare samma dag och kvinnan bakom incidenten ska ha polisanmälts.

I sin tweet sätter Ramberg citationstecken kring ”demokratiskt”, vilket väckt uppmärksamhet och man frågar bland annat ifall hon menar att rättsstaten fattat ett odemokratiskt beslut och om man godtyckligt kan välja vilja lagar man ska följa.

En annan som tycks gå på samma linje som Ramberg är Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som länkar till en debattartikel i Dagens Nyheter av Kulturskribent Kristina Lindquist om flygplansincidenten med titeln ”Civil olydnad har alltid varit en central kraft för samhällsförändring”.