Bland de åtta externa ledamöter som regeringen beslutat ska ingå i konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, under de nästkommande tre åren är fyra stycken nya. En av de nya namnen är Anne Ramberg, före detta generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund.

Utöver Ramberg som ny ordförande är de övriga nya tillskotten Svante Pääbo, professor, Johan Söderström, direktör och Linus Tunström, regissör. De fyra som behåller sina platser är Ulla Achren, förvaltningsdirektör, Elisabeth Dahlin, generaldirektör, Helen Ängmo, generaldirektör och Gunnar Svedberg, professor emeritus.

Konsistoriet består av totalt 15 ledamöter inklusive ordförande varav åtta utses av regeringen. Universitetets rektor är fast ledamot i konsistoriet. Dessutom ingår tre ledamöter som utses av lärarna vid universitetet och tre ledamöter som utses av studenterna.

Kontroverser

Ramberg har under en längre tid framför allt via sitt Twitterkonto utöver ett plötsligt och starkt stöd för regeringen Löfven gjort en rad kontroversiella uttalanden.

2016 kallade hon kritiker av invandringspolitiken för ”bruna råttor”. Detta var något som appellerade till Expressens krönikör Cecilia Hagen som i en text frågade ”Hur man ska bli kvitt de mänskliga brunråttorna? Med gift?”

Hon har varit i blåsväder ett antal gånger under sin långa karriär inom Advokatsamfundet. Bland annat har hon ifrågasatt åldersbedömningar av ”ensamkommande”. Ramberg ansåg också att det var ”obehagligt” att SD fick utse nämndemän.

LÄS ÄVEN: Kontroversiella Anne Ramberg slutar som generalsekreterare för Advokatsamfundet

Ramberg försökte även tysta polisen Peter Springare genom att utnyttja sin position som högt uppsatt jurist.

2018 uppmanade hon till lagbrott i samband med att hon kommenterade asylaktivisten Elin Erssons stopp av en utvisning.

I Sverige Radio 2016 sa Ramberg att gamla människor bör göra avkall på sin välfärd till förmån för ”flyktingar”.

Redan 2011 var det flera advokater som var upprörda och krävde att Ramberg tog tillbaka diverse uttalanden samt att Advokatsamfundet behövde diskutera hennes framtid. De ansåg att hon missbrukade sin ställning och uttalade sina personliga åsikter, som de ansåg var helt orimliga i egenskap av advokat och företrädare för organisationen.

LÄS ÄVEN: Anne Ramberg i blåsväder igen – uppmanar till lagbrott