I tisdags skrev Samhällsnytt om att Sveriges BNP-tillväxt är sämst i Europa. Nu visar det sig att IMF underskattat BNP per capita-tillväxten då de utgick från en befolkningsprognos som överskattade befolkningstillväxten. Eftersom befolkningstillväxten i Sverige nästan helt beror på invandringen hade alltså tillväxtsiffrorna varit ännu sämre med ökad invandring.

Det var Internationella valutafonden, IMF, som prognostiserade den ekonomiska utvecklingen i världen, enligt Ekonomifakta. För Sveriges del bedöms BNP-tillväxten per capita hamna på 0,7 procent i år vilket i så fall skulle vara lägst i hela EU.

Det visar sig istället att den rätta siffran är 1,3 procent. IMF:s prognosdata visade en befolkningsökning på 1,7 procent år 2018 enligt en artikel Ekonomifakta gick ut med som rättelse.

Den siffran låg väsentligt högre än SCB:s senaste befolkningsframskrivning som indikerar en ökning med 1,0 procent 2018. På grund av den överskattade befolkningstillväxten underskattades alltså BNP-tillväxten.

LÄS MER: Sveriges BNP per capita utvecklas sämst i hela EU

Hade befolkningstillväxten, som alltså i princip uteslutande drivs på av invandringen, varit högre skulle också BNP per capita-tillväxten blivit mindre, det vill säga, mer invandring hade lett till lägre tillväxtsiffror.

Men trots att relativt sett lägre invandring ger något högre BNP per capita-tillväxt är 1,3 procent i sammanhanget fortfarande dåligt, menar Ekonomifakta:

Faktum är att BNP/capita-tillväxten varit väsentligt lägre under de senaste tio åren än den var under föregående tioårsperiod. I genomsnitt har den uppgått till 0,6 procent om året 2007-2017, medan den var 3,1 procent 1997-2007. Även om utfallet för 2018 skulle visa sig landa på 1,3 procent är det, med tanke på högkonjunkturen, inte en särskilt imponerande siffra i sammanhanget.

År 2018 ser samtidigt ut att gå till historien som året med landets tredje högsta invandring någonsin.

LÄS MER: 95 766 beviljade uppehållstillstånd årets första nio månader – som ett helt Jönköping