Hot och våld mot sjukhuspersonal är ett problem som eskalerat på senare tid. Nu får de vårdanställda på ett av de utsatta sjukhusen anonymiserade namnbrickor så att hotfulla och våldsamma patienter och anhöriga inte ska kunna identifiera, söka upp och trakassera dem.

Det är personalen på akutmottagningen på Danderyds sjukhus som nu under våren blir först ut med anonyma namnbrickor. Om det slår väl ut utvidgas försöket berättar moderate landstingsrådet Peter Carpelan för SVT.

Just de större sjukhusens akutmottagningar har på senare år varit hårt utsatta. Här har personalen försetts med skyddsutrustning, fått lära sig självförsvar. Här har kameraövervakning, väktar- och polisbevakning införts tillsammans med system med särskilda slussar för att garantera personalens säkerhet.

I en färsk undersökning uppgav 3000 landstingsanställda att hot eller våld blivit en del av deras arbetsvardag. Sjuksköterskorna Stefan Kejonen och Linda Fantenberg på Danderyds sjukhus är två av dem som vittnar om hotbilden. Vilka grupper det är som främst står för dessa hot och detta våld är man i undersökningen mindre tydlig med. Inte heller Stefan och Linda vill berätta öppet om det.

LÄS MER: Väktare och larmknappar på vårdcentral efter ‘stök’

De värsta problemen härrör från element i de ”utsatta områdenas” kriminella gäng, vars skottskadade och döda det blivit en allt vanligare arbetsuppgift för akutmottagningarna att ta hand om. Inte sällan fortsätter gängkonflikterna utanför och inne på akuten och kumpaner och obehagliga situationer uppstår när anhöriga till offren under hot om våld kräver att deras fallne kamrat ska ha hela sjukhusets odelade och omedelbara uppmärksamhet. En del stök ställer även alkohol- och narkotikapåverkade akutbesökare till med

Redan tidigare har orolig sjukhuspersonal på eget initiativ börjat täcka över sina efternamn på namnbrickorna, men nu formaliseras detta alltså. Förebilden är polisen som sedan en längre tid tillbaka har tagit bort namnen och bara är identifierbara för vissa behöriga genom ett nummer. Eventuellt blir det för vårdpersonalens del ett nummer plus förnamn på brickorna.

Personallandstingsrådet Peter Carpelan (M) hoppas att den här satsningen ska leda till en tryggare arbetsmiljö för vårdpersonalen och tycker inte att det är något problem att vanliga skötsamma patienter inte längre kan veta vem det är som behandlar dem. Sjuksköterskan Stefan Kejonen är inte fullt lika optimistisk. Eftersom många redan idag täcker över sina namn, tror han inte att det här försöket kommer att göra så stor skillnad.