Med allt fler så kallade glädjebetyg som snedvrider konkurrensen om de få åtråvärda utbildningsplatserna överväger Handelshögskolan i Stockholm att ta bort gymnasiebetyg som urvalskriterium.

I en debattartikel skriver skolans rektor Lars Strannegård att ”gymnasiebetyg på sina håll har förvanskats till att bli ett slags handelsvara, lockbeten med syfte att dra till sig presumtiva elever”.

LÄS ÄVEN: Skolbetygen går upp men kunskaperna ned

Han hänvisar till en granskning av Skolinspektionen som visade återkommande avvikelser på vissa skolor mellan gymnasieelevers kursbetyg och deras resultat på nationella prov.

Skolan ifrågasätter rättvisan i det nationella antagningssystemet och befarar att elever med glädjebetyg tränger undan andra från deras rättmätiga platser.

Egen antagning

Situationen har gjort så att man överväger att överge det nationella antagningssystemet och göra en egen antagning. Andra förslag är att rödflagga skolor vars elever får genomgå särskilda antagningstester och utöka diagnostiska prov av elever från skolor som Skolinspektionen uppmärksammat.

”Utan tillit till samhällsinstitutionerna äventyras meritokratin, och därmed tilltron till demokratin”, slår Lars Strannegård fast.

LÄS ÄVEN: Skola har slutat rätta eleverna när de gör fel – vill inte ”förstöra glädjen”