En ny vård- och omsorgsskandal rullas nu upp, denna gång i Umeå. Genom att tumma på reglerna har personer anställts på ett äldreboende som inte borde ha på en sådan arbetsplats att göra. När man tyckt att åldringarna varit för besvärliga har man straffat dem, bland annat genom att låta dem sova i sin egen avföring.

Äldreomsorgen i Sverige har under en längre tid använts som en regulator för den förda invandringspolitiken – dels ekonomiskt genom att allokera om skattepengar till migration och integration, dels arbetsmarknadsrelaterat som avstjälpningsplats för migranter som inte är anställningsbara men behöver döljas i arbetslöshetsstatistiken.

Genom ekonomiska nedskärningar har arbetsvillkor och löner försämrats så mycket att nästan ingen som kan få jobb någon annanstans, stannar kvar eller söker sig till äldreomsorgen. Det har i sin tur skapat en omfattande personalbrist.

Med denna som argument har man legitimerat att sänka kraven på kompetens och svenska språkkunskaper så att vakanserna kan fyllas med migranter som inte är kvalificerade för var sig dessa eller några andra jobb på svensk arbetsmarknad. Få av dessa är motiverade att arbeta med äldre men gör det för att de måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till bidrag.

Med den här medvetna strategin har man slagit två flugor i en smäll. De stora förlorarna har varit de äldre som berövats den goda omsorg de förtjänar på ålderns höst efter ett långt och strävsamt arbetsliv för att bygga Sverige. Skandaler om vanvård avlöser varandra och under covid-pandemin ledde den här vård- och omsorgspolitiken till att äldre dog som flugor på landets äldreboenden.

Tvingades sova i avföring

Den senaste skandalen har utspelat sig i Umeå, närmare bestämt på Dragonens äldrecenter. Där har anställda efter slopade krav på kompetens och svenska språkkunskaper hållit de äldre i ett pennalistiskt skräckvälde.

För att kuva de gamla har personal straffat dem på de mest utstuderade sätt när man ansett att de varit jobbiga, besvärliga och omedgörliga och ställt krav på god omsorg. Ett av straffen som satts i system är att tvinga de äldre att sova i sin egen avföring.

Inkompetenta och kan inte svenska

Sådana bestraffningar är dock bara toppen av isberget. Klagomålen från de äldre har varit många. De anställda har dåligt tålamod, blir snabbt irriterade, särskilt på de som är dementa, har inte kompetens för sina arbetsuppgifter och går inte att kommunicera med eftersom de inte förstår eller kan prata svenska.

I stället för att arbeta ägnar de sig ofta åt att i de äldres närvaro bråka med varandra och skrika på sina hemländers språk. Vad bråken handlar om kan de svenska åldringarna därför inte förstå, bara tycka att det är ett grovt olämpligt uppträdande på en arbetsplats.

Det slarvas grovt med äldres löständer och hörapparater. Än allvarligare är slarvet med medicinlistorna. Äldre glöms kvar på toaletten eller i duschen. Städningen av lokalerna är eftersatt. Och så vidare. Det har också utvecklats en hotfull kultur mot de i personalen som reagerat på det som sker att hålla tyst och inte rapportera.

Lex Sarah-anmälan

En av enhetscheferna – själv medansvarig för att ha rekryterat den här sortens personal – har nu Lex Sarah-anmält de många och allvarliga missförhållandena. På socialdemokratiskt styrda fackförbundet Kommunal – där man länge accepterat att okvalificerad och icke språkkunnig personal anställs – säger man nu att ”sånt här ska de äldre inte behöva bli utsatta för”.

Situationen på Dragonens äldrecenter under sommaren har beskrivits som ”katastrofal”. Det omdömet får även andra äldreboenden i regionen som inte är föremål för den nu aktuella Lex Sarah-utredningen. Larm om svåra missförhållanden har i många år duggat tätt från äldreomsorgen i hela landet.

Ansvarig enhetschef duckar frågor från media

Det framgår inte om några av de anställda skilts från sina tjänster efter vad som uppdagats. På Kommunal säger man att det kommer att krävas ”ett omfattande kvalitetsarbete” för att uppnå en acceptabel nivå på omsorgen. Hur det ska gå till med rådande ekonomiska ramar och personalbrist uppges inte.

Den ansvarige enhetschefen, vars namn utelämnas av Västerbotten-Kuriren, vill inte överhuvudtaget kommentera uppgifterna i anmälan eller sin eventuella skuld till de grova missförhållandena.

– Vi avvaktar den socialt ansvariga samordnaren (Sas), som utreder anmälan, innan vi uttalar oss, säger hon till VK.

Dragonens äldrecenter har tre enhetschefer, alla kvinnor och – i motsats till personalen – med svensk bakgrund. Äldreboendet drivs i kommunal regi, så här finns inga privata aktörer för politikerna att lägga skulden på. Umeå kommun styrs av Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet.