➤ Under migrantkrisen 2015 och 2016 kom 14 792 respektive 21 316 stycken.

Den danska migrations- och integrationsministern Inger Støjberg meddelar på onsdagen att antalet asylsökande under 2017 – knappt 3 500 stycken enligt Udlændinge- og Integrationsministeriet – var det lägsta på nio år.

LÄS MER: Dubbelt så många beviljade asylfall i Sverige 2017 som övriga Norden tillsammans

Enligt Støjberg har regeringens åtstramningar i invandringspolitiken sedan 2015 medverkat till att färre söker asyl i Danmark, och hon betonar att det var precis denna effekt man ville åstadkomma.

LÄS MER: 2017 beviljades näst flest uppehållstillstånd någonsin

– Jag hoppas att vi under de kommande åren tar emot mycket få flyktingar. Det bästa är att hjälpa flyktingarna i närområdena, säger Støjberg som nu vill få bättre fart i återvändandet för de flyktingar som getts tillfälligt skydd så att de kan hjälpa att bygga upp sina hemländer.